Физиотерапия и кинезитерапия – какви са разликите и какво трябва да знаем?

Когато за пръв път се сблъскаме с понятията физиотерапия и кинезитерапия е трудно да разберем къде е границата между тях. Тази статия има за цел да разграничи дейностите, характерни за двата вида терапии и да покаже разликите, за които трябва да сте наясно преди да започнете лечение.

Преди да говорим за кинезитерапията ще споменем едно друго понятие – кинезиология. Кинезиологията е наука, изучаваща движенията на опорно-двигателния апарат на човека. Използвайки познанията по биомеханика, мускулно-скелетна анатомия и неврофизиология, кинезиологията анализира движенията и позите на тялото като цяло и отделните му сегменти. Кинезитерапията използва кинезиологични принципи, за да помогне на пациентите да постигнат целите на упражненията или да се възстановят след нараняване.

Онези, които се чудят „какво е кинезитерапия?“ и "по какво се различава от физикалната терапия?" трябва да знаят, че и кинезитерапията и физиотерапията имат за цел да помогнат на хората да подобрят цялостното си благосъстояние, обаче използваните техники често са различни.

Кинезитерапевтични упражнения на легло.

„Kinesis“ от гръцки език означава движение, а „кинезитерапия“ значи лечение чрез движение. Тя е доказан и ефикасен метод с подчертан възстановителен ефект. След всяко посещение при кинезитерапевт пациентът изпитва облекчение, усеща поетапното възстановяване и укрепване на тялото. Най-голямото предимство на кинезитерапията е, че се може да се прилага при различни състояния, както по време на различни стадии, така и при профилактика на заболявания.

 

Пациент по време на кинезитерапевтични упражнения.

Кинезитерапията може да се прилага на пациенти на всяка възраст и няма странични действия.

Физикалната терапия, позната още като физиотерапия произлиза от fysis – природа и  therapia – лечение. Тя е съчетание от методики и средства, насочени към профилактика и лечение на различни заболявания с помощта на естествени и преформирани физикални фактори. Към естествените физикални фактори се отнасят слънце, море, лечебна кал, вода, масаж, движение, а към преформираните – електрически ток, ултразвук, лазерни лъчи, магнитно поле.

Магнитотерапия.

Кинезитерапевти и рехабилитатори, като част от мултидисциплинарен  рехабилитационен екип – кое е характерно?

Кинезитерапевтите и рехабилитаторите са медицински специалисти, които изпълняват рехабилитационни програми, назначени от лекар-специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, облекчават болкови синдроми, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Те прилагат широк спектър от физиотерапевтични методи и техники като кинезитерапия, електротерапия, топлинна терапия, хидротерапия и светлинна терапия. Тези специалисти могат да работят с пациенти, които са загубили подвижност и/или сила в тялото си поради наранявания или заболявания.

Вместо да се чудите кое е по-доброто решение на Вашия проблем можете да се обърнете към специалисти, които могат да прилагат двата вида терапии за максимално добри резултати. Специалистите в болница за рехабилитация „Сердика“ са сертифицирани и опитни в дейността си, а клиничните случаи на наши пациенти за последните две години показват до 95%* възстановяване на двигателните функции.

*Възстановяване до 95% при различни състояния като смяна на тазобедрена става, инсулт, болест на Паркинсон, височинни травми и други тежки състояния, които можете да откриете на www.serdika.com/conditions

 

☎️070070112