БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Сердика - Зони за рехабилитация
"Свиждания в болницата се провеждат от 16:00 до 18:00 часа всеки ден"

Зони за рехабилитация

Зона за обучение в ходене и прохождане

Зоната за обучение в ходене и прохождане осигурява разнообразие от упражнения, като се използват различни уреди и техники под наблюдението на специалист. Тук рехабилитираме пациенти с неврологични и ортопедични заболявания, като нашата цел е да постигнем самостоятелност при ходене.
Разполагаме с над 15 уреда за рехабилитация и можем да осигурим над 50 вида упражнения, над 1000 преминали пациенти за 2018 година

Зона за възстановяване на двигателните умения

В зоната за индивидуални занимания обръщаме специално внимание на пациенти нуждаещи се от корекция на остатъчен дефицит в моторните функции на тялото. Провеждаме терапия на земя и огледална терапия при пациенти с цел възстановяване на загубените двигателни умения.
Над 30% нашите пациенти преминават през тази зона с над 40 вида упражнения и техники

Зона за Електролечение

В зоната за електролечение се третират състояния, свързани с подостра / хронична болка и намалена мускулна сила. Използваме най-съвременната апаратура за физикална терапия. Електролечение се прилага и в болничните стаи, спрямо специфичните нужди на пациентите.То намира широко приложение заедно с кинезитерапевтичния комплекс от упражнение за почти всеки наш пациент.
Над 8000 процедури годишно, над 600 пациенти

Зона за роботизирана рехабилитация

Зоната се използва при пациенти в по-напреднал етап от възстановителния процес. Включва се тренировъчен режим, целящ бързо и ефективно елиминиране на помощните средства за придвижване. Пациентът получава подготовка и професионални насоки за самостоятелна работа, с цел поддържане на постигнатите резултати след изписване. Тук могат да бъдат рехабилитирани и неподвижни пациенти в седяща количка, чрез уред за дозирано електрическо раздвижване на крайниците.
70% от пациентите преминават отткук, с над 100 вида упражнения

Зона за баланс, равновесие и правилна походка

В тази зона, под наблюдението на терапевт, се работи за подсилване и коригиране на неправилната стойка и походка на пациентите. Разчитаме на специализирани аналитични, рефлекторни и координационни упражнения, изключително ефективни при състояния след инсулт, гръбначно мозъчни увреди, равновесни дисфункции, тазобедрено и колянно ендопротезиране.
30% от пациентите, над 50 вида упражнения