Процес при прием, проследяване и изписване

ПРОЦЕС ПРИ ПРИЕМ

Приемаме пациенти от цялата страна. Може да дойдете директно при нас, или при необходимост да осигурим транспортиране до болницата. За осигуряване на линейка от друго болнично заведение или домашен адрес до Медицински комплекс “Сердика” позвънете на тел: 0884 500 686. Цената на услугата в рамките на гр. София е 80 лв., при необходимост от придружител санитар – 80 лв. Извън гр. София цената е 1.50 лв. на километър. При постъпване е необходимо да се предоставят история на заболяването и пълна медицинска документация. Попълва се въпросник с цел определяне на текущото състояние и необходимостите на пациента . Провеждат се прегледи от лекар и рехабилитатор, назначават се лечебен и рехабилитационен план и пациентът се настанява в подходяща стая.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Осъществяваме постоянно наблюдение на пациентите. Лекарска визитация се провежда два пъти дневно - сутрин и вечер. При необходимост се назначават допълнителни лечения и процедури. Нашите лекари и рехабилитатори обръщат специално внимание на прогреса на всеки поотделно. При необходимост се провеждат изследвания на място или пациентът се привежда в друго лечебно заведение. Роднините и близките постоянно получават информация за състоянието и прогреса по възстановяване.

ИЗПИСВАНЕ

В деня преди изписване на всеки пациент се провежда рехабилитация, изготвя се епикриза и се дават насоки за продължаване на лечението вкъщи.