УСЛУГИ

За всеки един пациент осигуряваме следните 24 - часови часови специализирани грижи и наблюдение.

 Много често, особено при по-възрастни пациенти, основното заболяване е придружено от много други съпътстващи такива, което поражда необходимост от широка палитра знания и опит. Единствено в „Сердика” можете да разчитате на обслужване от екип лекари, експерти в над десет различни области, които визитират всеки един пациент по предварително зададен график.

 Всеки ден за нашите пациенти се грижат специалисти в областите кардиология, ортопедия, неврология, хирургия, акушерство и гинекология, онкология, физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, психиатрия, медицинска лаборатория и други.

Неочакван инцидент в живота на човек може да доведе до значителни промени, свързани с неспособността му да изпълнява елементарни на пръв поглед ежедневни дейности. Основният критерий, по който отчитаме нашата ефективност, е до каква степен (в проценти) пациентите ни успяват да възобновят своята двигателна и функционална независимост.

Разполагаме с най-високотехнологично оборудваната база, в която над 25 специалисти, обучени по международен стандарт, полагат усилия за възстановяването на нашите пациенти. Само в „Сердика” предоставяме експертна рехабилитация над 10 часа седмично.

Рехабилитации годишно
Над 0 +
рехабилитирани пациенти
0 +
подобрение
0 %
дневен престой.
0

В нашия екип участват над 25 квалифицирани медицински сестри, които винаги са на разположение при необходимост. Ежедневно следят общото състояние на пациентите (измерване на телесна температура и кръвно налягане) и графика за прием на лекарства. Осигуряват на тежко болните хранене, а също и превенция и обработка на декубитални рани. Знаят как да реагират във всяка ситуация и своевременно информират лекуващия лекар или рехабилитатор при настъпила промяна. Отдадени на професията си, нашите медицински сестри отделят особено внимание и на психо-емоционалното състояние на пациентите и техните близки.

С цел да усъвършенстваме резултатите от полаганите грижи въведохме т. нар. “Здравна информационна система”, където се отбелязва всяка една извършена процедура през деня.

денонощно наблюдение
0 /7
медицински сестри
0
сестрински и болногледачески процедури
0 +
лекарствени приема годишно
Над 0 +

 Болногледачите са неразделна част от нашия екип, тъй като имат най-тясна връзка с пациента. Ежедневно се грижат за личните потребности на всеки – тоалет, хранене, разходки. Осигуряват превенция срещу декубитални рани. Сменят спалното бельо в стаите и дезинфекцират леглата и дюшеците. Обучени са как да постъпят правилно във всяка ситуация. Усилията им в най-голяма степен са насочени към качествено обслужване както на физическия, така и на психически комфорт на пациента.

на ден грижи
0 часа
средно месечно специализирани грижи за 1 пациент
0 часа
специализирани грижи годишно
0 + часа
сестрински и болногледачески процедури
0 +

Цени

Неврология

Основни състояния: Инсулт, заболявания на централна и периферна нервна система, множествена склероза, мозъчен кръвоизлив

Клинична пътека № 262 – Лечение и рехабилитация на болести на централна нервна система.

Клинична пътека № 263 – Лечение и рехабилитация на болести на периферна нервна система.

Цените са за комплекс от медицински услуги, непокрити от НЗОК.

Според степента на увреждания се определят три нива на грижи – I-леки, II-средни, III-интензивни. За да определите вашето ниво може да попълните въпросник тук, или да се свържете с нас.

I-ва степен
Леки

5000 лв. / 3000 лв.

250 лв/ден / 150 лв/ден

Продължителност 20 дни

7000 лв. / 3800 лв.

250 лв/ден / 136 лв/ден

Продължителност 28 дни

II-ва степен
Средни

5000 лв. / 3200 лв.

250 лв/ден / 160 лв/ден

Продължителност 20 дни

7000 лв. / 4000лв.

250 лв/ден / 143  лв/ден

Продължителност 28 дни

III-ва степен
Интензивни

5000 лв. / 3400лв.

250 лв/ден / 170 лв/ден

Продължителност 20 дни

7000 лв. / 4300лв.

250 лв/ден / 154 лв/ден

Продължителност 28 дни

Еднодневен престой

250лв.

На ден

В комплекса от медицински услуги са включени:

– 24/7 лекарско наблюдение

– ежедневна двуразова рехабилитация

– сетрински грижи

– болногледачи

– нощувка

– закуска, обяд и вечеря

В комплекса от медицински услуги НЕ СА включени

– Консумативи (памперси, мокри кърпи и други), медикаменти (От регулярен прием)

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 262: Лечение и рехабилитация на болести на централна нервна система

Диагнози: инсулти, множествена склероза, болест на Паркинсон, увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален, мононеврити на долен крайник, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, /т.н. дископатии/ и при спондилоза /т.н. шипове/.

Необходими документи: Епикриза (в епикризата е необходимо да се отбележи, че пациента се насочва за рехабилитация).

Важно е да се знае, че по тази клинична пътека, пациенти след прекаран инсулт имат право два пъти годишно да използват направление №7 за хоспитализация и провеждане на рехабилитация.

Необходимо е също така да се предоставят резултатите от извършен компютърна томография (скенер) или ЯМР.

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 263: Лечение и рехабилитация на болести на периферна нервна система

Диагнози: радикулит, плексит, парези, дископатии.

Необходими документи: Епикриза (в епикризата е необходимо да се отбележи, че пациента се насочва за рехабилитация).

Ортопедия

Основни състояния: Операции на колянна и тазобедрена става, пациенти с костни фрактури, травми на главата или гръбначния стълб

Клинична пътека № 265 – Лечение и рехабилитация на болестите на опорно-двигателния апарат

Цените са за комплекс от медицински услуги, непокрити от НЗОК.

Според степента на увреждания се определят три нива на грижи – I-леки, II-средни, III-интензивни. За да определите вашето ниво може да попълните въпросник тук, или да се свържете с нас.

I-ва степен
Леки

2500 лв. / 1600лв.

250 лв/ден / 160 лв/ден

Продължителност 10 дни

5000 лв. / 3000лв.

250 лв/ден / 150 лв/ден

Продължителност 20 дни

7000 лв. / 3800лв.

250 лв/ден / 136 лв/ден

Продължителност 28 дни

II-ва степен
Средни

2500 лв.  / 1800лв.

250 лв/ден / 180 лв/ден

Продължителност 10 дни

5000 лв. / 3200лв.

250 лв/ден / 160 лв/ден

Продължителност 20 дни

7000 лв. / 4000лв.

250 лв/ден / 143 лв/ден

Продължителност 28 дни

III-ва степен
Интензивни

 

 

 

 

 

 

5000 лв. . / 3400лв.

250 лв/ден / 170 лв/ден

Продължителност 20 дни

7000 лв. / 4300лв.

250 лв/ден / 154 лв/ден

Продължителност 28 дни

Еднодневен престой

250 лв.

На ден

В комплекса от медицински услуги са включени:

– 24/7 лекарско наблюдение

– ежедневна двуразова рехабилитация

– сетрински грижи

– болногледачи

– нощувка

– закуска, обяд и вечеря

В комплекса от медицински услуги НЕ СА включени

– Консумативи (памперси, мокри кърпи и други), медикаменти (От регулярен прием)

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 265: Физикална терапия на болести на опорнодвигателния апарат, както и състояния след операции (артрити, след фрактури, изкълчвания и навяхвания, след оперативни интервенции).

– Необходими документи: Епикриза (в епикризата е необходимо да се отбележи, че пациента се насочва за рехабилитация).

– Важно е да знае, че направление №7 издадено от личен лекар, с което пациента може да постъпи за рехабилитация е валидно в срок до 30 дни от датата на изписване на пациента от болничното заведение.

Онкология

Основни състояния: Всички онкологични заболявания

Клинична пътека №253: Палиативни грижи за болни с онкоболни

Цените са за комплекс от медицински услуги, непокрити от НЗОК.

Стандартен

2500 лв. / 1250 лв.

250 лв/ден / 125 лв/ден

Продължителност 10 дни

Стандартен

7500 лв. / 3200лв.

250 лв/ден / 107 лв/ден

Продължителност 30 дни

Еднодневен престой

250лв.

На ден

В пакета са включени:

– 24/7 лекарско наблюдение

– ежедневна двуразова рехабилитация

– сетрински грижи

– болногледачи

– нощувка

– закуска, обяд и вечеря

В пакета за прием НЕ СА включени:

– Консумативи (памперси, мокри кърпи и други), медикаменти (От регулярен прием)

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 253: Палиативни грижи за болни с онкоболни

Необходими документи: Процедура №5 от онкокомисия, удостоверяваща че пациента е за палиативни грижи – продължителност 30 дни

Оперативно Лечение

Основни състояния: След тежки операции с голям обем на сложност – неврохирургия, ортопедия, кардиохирургия, коремна хирургия и др.

Клинична пътека №256: Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем на сложност

Цените са за комплекс от медицински услуги, непокрити от НЗОК.

Има специфични изисквания за прием по тази Клинична пътека.

Моля свържете се с НАС за консултация

Стандартен

5000 лв. / 2700лв.

250 лв/ден / 135 лв/ден

Продължителност 20 дни

Еднодневен престой

250лв.

На ден

В комплекса от медицински услуги са включени:

– 24/7 лекарско наблюдение

– ежедневна двуразова рехабилитация

– сетрински грижи

– болногледачи

– нощувка

– закуска, обяд и вечеря

В комплекса от медицински услуги НЕ СА включени

– Консумативи (памперси, мокри кърпи и други), медикаменти (От регулярен прием)

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 256: Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем на сложност

Необходими документи: Епикриза (в епикризата е необходимо да се отбележи, че пациента се насочва за рехабилитация по клинична пътека №256.

Задължително условие: При изписването на пациента от активната болница, той трябва да бъде преведен в медицинския комплекс за рехабилитация, задължително в същия ден.

Свободен прием

Основни състояния: Всички диагнози

Прием: От тези пакети, могат да се възползват всички пациенти, които нямат право на хоспитализация по клинична пътека или е изтекла продължителността, както и пациенти, които имат нужда само от няколко дни след приключване на пакет

Според степента на увреждания се определят три нива на грижи – I-леки, II-средни, III-интензивни. За да определите вашето ниво може да попълните въпросник тук, или да се свържете с нас.

Цените са за плащне на пакет

I-ва степен
Леки

3500 лв. / 2300лв.

250 лв/ден / 164 лв/ден

Продължителност 14 дни

7000 лв. / 4200 лв.

250 лв/ден / 150 лв/ден

Продължителност 28 дни

170 лв.

Доплащане на ден

II-ва степен
Средни

3500 лв. / 2500лв.

250 лв/ден / 179 лв/ден

Продължителност 14 дни

7000 / 4400лв.

250 лв/ден / 157 лв/ден

Продължителност 28 дни

180 лв.

Доплащане на ден

III-ва степен
Интензивни

3500 лв. / 2700лв.

250 лв/ден / 193 лв/ден

Продължителност 14 дни

7000 лв/ 4600лв.

250 лв/ден / 164 лв/ден

Продължителност 28 дни

190 лв.

Доплащане на ден

Еднодневен престой

250лв.

На ден

В комплекса от медицински услуги са включени:

– 24/7 лекарско наблюдение

– ежедневна двуразова рехабилитация

– сетрински грижи

– болногледачи

– нощувка

– закуска, обяд и вечеря

В комплекса от медицински услуги НЕ СА включени

– Консумативи (памперси, мокри кърпи и други), медикаменти (От регулярен прием)