Заповядайте на новия сайт на Хоспис "СЕРДИКА"

Обновена зона за продължителни грижи

Хоспис “Сердика” е част от Многопрофилна Болница за продължително лечение и рехабилитация “Сердика”. В него пациентите имат нужда от подпомагане при ежедневните дейности по хранене, къпане и т.н., но в много от случаите и от специализирани грижи като лекарска, рехабилитационна и медицинска. Осигуряваме всичко това с фокус върху индивидуалните нужди за дългосрочен период от време.

 
Какви грижи можем да осигурим?

Палиативни грижи за хронично болни, инвалидизирани пациенти и терминално болни, независимо от диагнозата. Фокусираме се върху предоставянето на дългосрочни продължителни грижи за осигуряване на всичко необходимо на пациентите и техните близки.

В хоспис “Сердика” можем да настаним и пациенти за долекуване, които първоначално са постъпили за постоперативно лечение в Болница за рехабилитация “Сердика”, но имат нужда от дългосрочни грижи. Също така помагаме и при пациенти в периоди на обострена симптоматика свързана с основно заболяване.

Специализирана грижа и за тежкоболни

ХОСПИС “СЕРДИКА”
 
 
 
ХОСПИС “СЕРДИКА”
ХОСПИС “СЕРДИКА”
 
 

Какво включва услугата?

Пациентите в хоспис “Сердика” се възползват от същите грижи по отношение на лекарско наблюдение, рехабилитация, сестрински и санитарни грижи, както и в Болница “Сердика”, но с различен интезитет.  

Тук можете да разчитате на: 

  • Лекарска визитация – лекар кардиолог, невролог, физикална рехабилитация и други
  • 24/7 наблюдение и обслужване от медицински екип
  • Индивидуална комплексна рехабилитация 
  • Специфични превръзки за декубитуси 
  • Регулярни срещи с клиничен психолог и логопед
  • Възможност за извършване на изследвания на място

За нас е важно близките Ви да се чувстват обгрижени и спокойни

Новата ни обособена зона

За да осигурим комфорта, необходим за продължителен престой, изградихме стаи изцяло пригодени за дългосрочни грижи:

  • Мултифункционални легла
  • Персонални гардероби и шкафове
  • Безжичен интернет и телевизия 
  • Възможности за самостоятелна стая

Отлична среда – добро възстановяване

 
 
ХОСПИС “СЕРДИКА”
ХОСПИС “СЕРДИКА”