БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Сердика - ХОСПИС “СЕРДИКА”
"Свиждания в болницата се провеждат от 15:00 до 17:00 часа всеки ден"

Хоспис “Сердика” е част от Многопрофилна Болница за продължително лечение и рехабилитация “Сердика”. В него пациентите имат нужда от подпомагане при ежедневните дейности по хранене, къпане и т.н., но в някой случай от специализирани грижи като лекарска, рехабилитационна и медицинска. Осигуряваме всичко това с фокус върху индивидуалните нужди за дългосрочен период от време.

Какви грижи можем да осигурим?

Палиативни грижи за хронично болни, инвалидизирани пациенти и терминално болни. Фокусираме се върху облекчаване на симптомите, обезболяване и помагаме за по-добро емоционално състояние.

В хоспис “Сердика” можем да настаним и пациенти за долекуване, които първоначално са постъпили за постоперативно лечение в МБПЛР “Сердика”, но имат нужда от още няколко дни грижи за пълно възстановяване. Също така помагаме и при пациенти в периоди на обострена симптоматика свързана с основно заболяване.

Тук можем да приемем и пациенти за по-кратък период – от един до няколко дни. През това време можете да бъдете спокойни, че ще се погрижим за вашите близки с нужното внимание.

ХОСПИС “СЕРДИКА”
ХОСПИС “СЕРДИКА”
ХОСПИС “СЕРДИКА”

Как лекуваме?

Пациентите в хоспис “Сердика” се възползват от същите грижи по отношение на лекарско наблюдение, рехабилитация, сестрински и санитарни грижи, както и в Болница “Сердика”. В някой от случаите нашите посетители имат нужда и от различен фокус – електролечение за обезболяване, специализирана рехабилитация за подсилване на мускулатурата и други грижи с цел осигуряване на комфорт и удобства.

Изготвянето на индивидуален рехабилитационен и медикаментозен план са задължителни елементи от общото лечение.

Цените се определят спрямо индивидуалното състояние и желаният период за престой. За повече информация, можете да се свържете с НАС или да направите запитване през САЙТА
Изтеглете ценоразписа