Съгласно заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. от РЗИ се преустановяват свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.

За Нас

Болницата

МБПЛР „Сердика” отворихме врати през 2014 година и се ползваме с голямо доверие от пациентите, тъй като сме част от веригата болници и медицински центрове „Сердика”, стартирали дейността си преди повече от 20 години. В болница „Сердика” имаме за цел възстановяване на функциите и подобряване на движенията, необходими за ежедневния живот на пациентите. Дейността ни е концентрирана към възстановителна фаза за индивидуална рехабилитационна програма за всеки пациент с цел превенция от залежаване и завръщане в обществото и дома в отлично здраве.

Екип