Логопед - Логопедична терапия - За деца и възрастни
"Свиждания в болницата се провеждат от 15:00 до 17:00 часа всеки ден"

Логопед и логопедична терапия

Responsive image

Лишеният от възможността да комуникира адекватно човек на практика е социално изолиран. Тази изолация често води до последващи нарушения в психо-физиологичния статус на пациента, а може да бъде повлияна, чрез професионална намеса в ранен етап на говорно-езиковото нарушение

афазията icon 1
афазията icon 2
афазията icon 3

Афазията е езиково нарушение, което възниква вследстие на мозъчно увреждане.

Какви са последиците?

Сензорна афазия – нарушено разбиране

Моторна афазия – нарушена, неразбираема реч

Дизартрия – нарушение на работата на периферните артикулаторни органи ( устни, език)

Дисфагия – нарушено гълтане

Загуба на всички езикови функции – затруднено назоваване на предметите

Дисграфия – нарушена писмена реч

Чувство на умора след кратки физически дейности, например при изкачване на стълби

Акалкулия – нарушени математически умения, смятане

последиците
говорната терапия

За кого е подходяща говорната терапия?

Пациенти след инсулт

Мозъчна травма

Тумор в мозъка

Възпалителни процеси и интоксикации

Загуба на всички езикови функции, като разбиране и изразяване

Kак помагаме?

Логопедичната терапия се фокусира върху възстановяване на езиково – говорните умения на пациента, чрез използване на алтернативни или допълнителни методи за комуникация. В зависимост от състоянието на клиничния случаи може да се наложи мултидисциплинарен екип (лекар, рехабилитатор, психолог и други) от специалисти. Логопедът структурира подходяща индивидуална програма за развитие на комуникативните способности.

афазия картинка 1
афазия картинка 2

Какви са очакваните резултати?

Подобряване на паметта и способността за фокус

Подобряване на паметта и способността за фокус

Възстановяване на писмената реч

Възстановяване на писмената реч

Подобрява на математическите умения

Подобрява на математическите умения

Възстановяване на говор

Възстановяване на говор

Процедури

Цена

65 лв.

Детайли

- Преглед от логопед

- Оценка на типа и тежестта на увреждането

- Определяне на целите и средствата за терапия

- Изготвяне на индивидуална терапевтична програма

- Изготвяне на график за посещения

Цена

55 лв.

Детайли

- Орофационална миофункционална терапия

- Терапия с допълваща алтернативна комуникация

- Дихателна гимнастика

- Възстановяване на гълтането

Малките и важни стъпки

Първа стъпка
Втора стъпка
Трета стъпка
Четвърта стъпка
Пета стъпка

* Услугата може да бъде използвана при необходимост, с допълнително заплащане.