Логопед и логопедична терапия

Лишеният от възможността да комуникира адекватно човек на практика е социално изолиран. Тази изолация често води до последващи нарушения в психо-физиологичния статус на пациента, а може да бъде повлияна, чрез професионална намеса в ранен етап на говорно-езиковото нарушение

Афазията е езиково нарушение, което възниква вследстие на мозъчно увреждане.

Какви са последиците?

Сензорна афазия – нарушено разбиране

Моторна афазия – нарушена, неразбираема реч

Дизартрия – нарушение на работата на периферните артикулаторни органи ( устни, език)

Дисфагия – нарушено гълтане

Загуба на всички езикови функции – затруднено назоваване на предметите

Дисграфия – нарушена писмена реч

Чувство на умора след кратки физически дейности, например при изкачване на стълби

Акалкулия – нарушени математически умения, смятане

За кого е подходяща говорната терапия?

Пациенти след инсулт

Мозъчна травма

Тумор в мозъка

Възпалителни процеси и интоксикации

Загуба на всички езикови функции, като разбиране и изразяване

Kак помагаме?

Логопедичната терапия се фокусира върху възстановяване на езиково – говорните умения на пациента, чрез използване на алтернативни или допълнителни методи за комуникация. В зависимост от състоянието на клиничния случаи може да се наложи мултидисциплинарен екип (лекар, рехабилитатор, психолог и други) от специалисти. Логопедът структурира подходяща индивидуална програма за развитие на комуникативните способности.

Какви са очакваните резултати?

Подобряване на паметта и способността за фокус
Възстановяване на писмената реч
Подобрява на математическите умения
Възстановяване на говор

Диагностична процедура

70 лв.
  • Преглед от логопед
  • Оценка на типа и тежестта на увреждането
  • Определяне на целите и средствата за терапия
  • Изготвяне на индивидуална терапевтична програма
  • Изготвяне на график за посещения

Терапевтична процедура

70 лв.
  • Орофационална миофункционална терапия
  • Терапия с допълваща алтернативна комуникация
  • Дихателна гимнастика
  • Възстановяване на гълтането
  •  

Малките и важни стъпки

* Услугата може да бъде използвана при необходимост, с допълнително заплащане.