Всеки пациент, прекарал инсулт, има като последица някакви нарушения, свързани с функционирането на нервната система. Те може да са и по-незначителни – например лека слабост на крайник или забавен говор, но и по-тежки като пареза и пълна липса на говор. Човекът трябва да се учи как да седи, говори и ходи отново, както и да извършва различни фини манипулации. Това отнема дълго време – месеци, дори години.

Без рехабилитация при инсулт не е възможно пострадалият да се адаптира към пълноценен живот. Затова още след изписване от медицинското заведение е наложително да започне рехабилитация по възможност в специализирана болница, за да бъде в контролирана среда и да има по-успешни резултати, независимо от типа на инсулта – исхемичен или хеморагичен.

По какъв начин се възстановяват фината и общата моторика?

Възстановяването на движението е първата посока на рехабилитацията, като се вземе под внимание това, че 95% от пациентите са с парези или с парализи в различна степен. Физическата активност подобрява кръвообращението, изчезва рискът от декубитални рани и болният ще може сам да си осигурява елементарни нужди.

В болница за рехабилитация прилагането на механо- и физиотерапия гарантира надеждно възстановяване на засегнатите зони, а съчетано с добре подбрани лечебни упражнения, може да постигне укрепване на мускулатурата. Добре обучените специалисти с помощта на най-съвременните роботизирани уреди помагат за:

Възстановяване на фините движения

Ако пациентът има нарушена двигателна функция на пръстите, сензорно-базираното устройство AMADEO позволява терапията да бъде прецизно индивидуализирана. Тренирането на чувствителността с точна дозировка на силата, скоростта и обхвата на движение подготвя пръстите да бъдат плавно и оптимално натоварени.

За поетапното натоварване на ръката ефективна е и интелигентната система DIEGO.

Възстановяване на общата моторика

Вследствие на инсулта, много неврони не са активни и до крайниците не постъпват съответните сигнали за движение. С помощта на екзоскелет става засичане на биоелектричните сигнали и подпомагане на движението на определена част от тялото в синхрон с мускулатурата. Така с японското роботизирано средство става стимулиране на мозъчната дейност, за да се възстанови постепенно общата моторика.

За възвръщането на фината и общата моторика освен процедури с Tyromation и Lokomat Pro, се прилага и конвенционална терапия, релаксиращ масаж и др.

Какви резултати могат да бъдат постигнати?

Когато при рехабилитацията след инсулт се съчетае професионализмът на екипа лекари и терапевти с технологиите, шансовете за положителни резултати от лечението се увеличават значително.

Като ефекти след края на различните рехабилитационни терапии могат да се отчетат:

  • по-добра мозъчна активност;
  • подобрена фина моторика – обем на движения на пръстите, сила на захват и сетивност;
  • подобрена обща моторика – движения на крайниците, координация и равновесие;
  • по-голяма издръжливост на мускулите и увеличена мускулна маса;
  • увеличена скорост на двигателна реакция;
  • по-висока степен на усещане от тялото на движенията.

Добрата рехабилитационна програма, наличието на постоянен лекарски екип и проследяването на резултатите от процедурите, наред с възстановителния процес, намаляват риска от евентуален нов инцидент.