Човек поне веднъж в живота си е чувал думата „логопед“ и въпреки това не всеки знае какво се крие зад тази отговорна професия. Най-общо казано логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на звуковете на устната реч, нарушенията на четенето, писането и способността за извършване на всякакъв вид математически операции. Тези нарушения могат да са вродени (при деца например) или придобити в хода на живота (при хора с инсулт, заболявания на централна и периферна нервна система и други). Замислете се и колко често срещате хора, които употребяват звука „уъ“ вместо буквата „л“ в думи като халат, слънце, лула, България.

Често срещано явление е възрастни хора да не знаят, че имат нужда от логопедична терапия, затова в тази статия представяме всичко важно, което един отговорен към здравето си човек е редно да знае по темата.

КОЙ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ? (ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА?)

Терапията при логопед е подходяща за хора (деца и възрастни) със следните речеви и езикови нарушения:

 • Афазия - придобито разстройство на комуникацията, което засяга способността на човек да говори и да разбира другите. Инсултът е най-честата причина за афазия, въпреки че други мозъчни нарушения също могат да го причинят.
 • Дизартрия. Това състояние се характеризира с бавна или неясна реч поради слабост или неспособност да се контролират мускулите, използвани за реч. Най-често се причинява от нарушения на нервната система и състояния, които причиняват лицева парализа или слабост на гърлото и езика, като множествена склероза, амиотрофна странична склероза и инсулт.
 • Нарушения на артикулацията – това е невъзможността да се образуват правилно определени звуци от думи, например употребата на „т“ вместо „с“ или „уъ“ вместо „л“.
 • Нарушения на плавността – заекването и претрупването са нарушения на плавността.
 • Резонансни разстройства – често се свързват с цепнатина на небцето, неврологични разстройства и подути сливици.
 • Рецептични нарушения – човек с такива нарушения има проблеми с разбирането и обработката на казаното от другите. Аутизъм, загуба на слуха и нараняване на главата могат да са причина за рецептивно езиково разстройство.
 • Експресивни разстройства – свързани са с нарушения в развитието, като синдром на Даун и загуба на слуха, а също и от травма на главата например.
 • Когнитивно-комуникативни нарушения – могат да бъдат причинени от биологични проблеми, като необичайно мозъчно развитие, определени неврологични състояния, мозъчна травма или инсулт.

 

С КАКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ТРЯБВА ДА Е ЕДНА ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ? (КОЛКО ВРЕМЕ)

Както всичко в медицината, така и тук нещата са строго индивидуални. Продължителността на една логопедична терапия зависи от няколко фактора:

 • възрастта на пациента;
 • вид и тежест на речевото разстройство;
 • честота на терапията;
 • основното медицинско състояние;
 • лечение на основното медицинско състояние.

Някои нарушения на речта започват в детството и се подобряват с възрастта, докато други продължават и в зряла възраст и изискват продължителна терапия и поддръжка.

 

КОЛКО Е УСПЕШНА ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ?

Ефективността на терапията зависи от вида на лекуваното разстройство и възрастта на пациента. Доказано е, че логопедичната терапия за малки деца е с най-голям успех, когато се започне рано. Логопедичната терапия може да лекува широк спектър от закъснения и нарушения на речта и езика при деца и възрастни. С ранна намеса логопедията може да подобри комуникацията и да повиши самочувствието.

 

КАК ПРОТИЧА?

Речевата терапия започва с оценка на вида на комуникационното разстройство и най-добрия начин за лечение. По време на самата терапия се използват логопедични приложения, игри и играчки за развитие на езика, като флип карти и флаш карти, работни книги и други. Терапията може също да включва тренировка на функцията за преглъщане, в случай че нараняване или медицинско състояние, като болестта на Паркинсон или рак на устната кухина е причинило затруднения при преглъщане.

 

 

Библиография:

 1. Neuro therapy scientific English learning. [Cited 23 март 2021]. Available from: <https://neuro-therapy.eu/logoped/>.
 2. Williams BO, Walker SA, Dall JL. Who needs speech therapy? Age Ageing. 1977 May;6(2):96-103. doi: 10.1093/ageing/6.2.96. PMID: 888751. [Cited 23 март 2021]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/888751/>.
 3. Рехабилитация при заболявания на периферна нервна система. [Cited 24 март 2021]. Available from: <http://serdika.com/nervous-system-rehabilitation/>.