Когато вие или ваш близък се нуждаете от възстановяване след операция или травма, в домашни условия това може да стане много бавно и не толкова ефективно, както под медицински контрол в болница за рехабилитация.

В професионална среда под постоянно наблюдение и включване на нови технологии във възстановителния процес резултатите ще бъдат много по-добри и с дълготраен ефект.

Във всяко специализирано звено за рехабилитация пациентите могат да разчитат на качествени медицински грижи, осъществявани от различни специалисти.

Лекарски екип

Обслужването обикновено включва експерти от най-малко десет различни области: кардиолог, ортопед, неврохирург, акушер-гинеколог, хирург, онколог, психиатър, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, логопед и др.

Тъй като при много от по-възрастните пациенти основното заболяване е придружено и от други, мултидисциплинарният екип посещава всеки пациент по предварително изготвен график.

Сестрински грижи

Квалифицираните медицински сестри са на разположение винаги при нужда и извършват множество манипулации. Те са от рутинни като измерване на телесната температура и кръвното налягане, проследяване на приема на лекарства и др., до по-специфични като обработка на рани от залежаване, осигуряване на хранене на тежко болните и др.

Сестрите са живата връзка с лекуващия лекар и рехабилитатора, готови са да ги информират при всяка настъпила промяна и да реагират на всяка ситуация.

Рехабилитационни грижи

За възстановяване и поддържане на двигателната независимост голяма е ролята на рехабилитаторите. Те разработват и прилагат стратегия, гарантираща задоволяване на нуждите на всеки пациент, и извършват процедури с помощта на високотехнологично оборудване. В зависимост от заболяването включват в рехабилитационния процес технологии като Локомат за възстановяване след инсулт, роботизирано раздвижване , възстановяване и рехабилитация след операция на тазобедрената става и др.

Грижи на санитари/болногледачи

Най-тесен контакт с пациентите в болничното заведение за рехабилитация имат болногледачите. Техните ежедневни грижи включват задоволяване на личните потребности на пациентите като привеждането на тоалета им в ред, храненето, разходките.

Друга тяхна грижа е да не допускат образуването на декубитални рани, да сменят спалното бельо и да извършват дезинфекция на леглата и дюшеците. Качеството на грижите им по отношение на физическия и психическия комфорт на пациентите е част от процеса на възстановяване.

Логопедични грижи

При някои от пациентите, особено при прекаралите инсулт, настъпват говорно-езикови нарушения. В тези случаи ролята на логопеда за професионална намеса е голяма. Той назначава специфична терапия за всеки пациент, в зависимост от нарушението: неразбираема реч, нарушена гълтателна способност и др. Понякога се налага намеса и на психолог, рехабилитатор или друг специалист, за да се върнат комуникативните способности.

Когато рехабилитацията се осъществява под медицински контрол, това гарантира на пациента по-бързо връщане към нормалния му живот и самочувствие за справяне с най-необходимите ежедневни дейности. Това е особено важно за хората в старческа възраст, защото ще им позволи да се чувстват независими.