Паркинсоновата болест представлява състояние, при което настъпват неврологични промени. Води до нарушение на движението и затруднява ежедневните дейности. От нея може да бъдат засегнати хора от 20 до 80 г. Проучванията сочат, че мъжете, страдащи от Паркинсон, са повече от жените.

По-голям риск съществува за хора, които са в контакт с токсични вещества като пестициди и хербициди. Основни причини за болестта може да бъдат и генетична обусловеност, медиаторен дисбаланс и оксидативен стрес. Като вторични рискови фактори се посочват инфекции, интоксикации, съдови процеси, тумори в мозъка, черепно-мозъчни травми и др.

В началото на заболяването се усещат болки в гърба, раменете и шията. Засегнатите крайници са сковани и непохватни. С течение на времето се появяват тремори, забавени движения, влачене на краката при ходене, нарушена поза. Някои засегнати от болестта хора започват да говорят по-тихо, често менят настроенията си, страдат от депресия и др.

Каква рехабилитация може да бъде полезна?

Засега не е открито лечение, което да спре развитието на болестта, но е възможно да се забави ходът ѝ. След клинична диагностика чрез терапевтичен подход, насочен към моторната симптоматика, болестта може да се контролира. С иновативни медикаменти се повлиява положително на немоторни симптоми като запек, лесна уморяемост, еректилна дисфункция и др.

Разработени са и хирургични техники за имплантиране на устройства, които се базират на електрична стимулация.

Физическата активност играе голяма роля за контрола на състоянието. Ако се проведе рехабилитация на хора с Паркинсон в специализирана болница, назначената програма ще допринесе в значителна степен да се облекчат неприятните симптоми.

Физиотерапевтичната програма може да включва:

  • лечебен масаж;
  • пасивни, дихателни, релаксиращи и други упражнения;
  • комбинирани упражнения за баланс и равновесие;
  • когнитивна терапия с роботизиран уред MYRO, специализиран софтуер HeadApp и др.

Разработва се и ерготерапевтична програма, която да помогне на пациента и семейството му с подходяща стратегия за извършване на ежедневните дейности.

С какво помага рехабилитацията?

Рехабилитационната програма стартира и приключва с тестове за оценка. Обикновено се използва международна скала, която дава информация за степента на добитата самостоятелност от пациента.

Рехабилитацията помага за:

  • Подобряване на баланса, гъвкавостта, равновесието и походката;
  • Възстановяване на познавателните функции;
  • Преодоляване на умората и депресивните симптоми;
  • Увеличаване на мускулната сила и подвижността на ставите.

Системната и интензивна рехабилитация чрез изпълняване на упражнения, наподобяващи дейности в ежедневието, помагат на пациентите да достигнат максимална самостоятелност. Овладяването и контролът на симптомите на болестта на Паркинсон забавя прогресирането ѝ в дългосрочен план.