Онкологичните заболявания, заедно с инфаркта и инсулта, са причина за най-много смъртни случаи по света. За състоянието на човек с онкологично заболяване е общоприето да се смята, че то или ще завърши фатално, или ще бъде възстановено по чудодеен начин.

Всъщност нещата стоят съвсем различно, защото дори лечението да е успешно, онколозите не оттеглят веднага диагнозата си поради често рецидивиране на заболяването.

Друго, което може да се появи като последствие, е че страничните ефекти след терапията могат сериозно да разклатят здравето на пациента. Това е причина в съвременната медицина все повече да се прилага рехабилитация на онкоболни.

Защо е важна рехабилитацията?

Според специалистите по рехабилитационна медицина, дори след излекуване на тумора, онкоболният трябва да живее в новите условия на соматичното си състояние. При отстраняване на един или няколко органа и последвалите химиотерапия, лъчетерапия и др. щетите в организма трябва да се преодолеят и пациентът да се адаптира към живота.

Онкологичната рехабилитация се превръща в част от лечебния процес и е от изключително значение за хората със злокачествено новообразувание.

Тя е важна за:

  • освобождаване от болката посредством палиативни грижи;
  • подобряване на общото благосъстояние и работоспособност;
  • максимално удължаване на живота;
  • социално адаптиране;
  • стабилизиране на емоционалното състояние.

Всички методи, използвани за премахване на тумора, нанасят травми на организма. Това изисква правилно назначен курс на рехабилитация, който най-малкото да подобри състоянието на пациента след изтощителното заболяване.

Изборът на подходящо лечебно заведение е много важен за успеваемостта на онкологичната рехабилитация.

Какви подходи и методи помагат при рехабилитация на онкоболни?

В специализираното болнично заведение за рехабилитация възстановителните програми са съобразени и с придружаващите заболявания на пациентите, за да се предотвратят редица усложнения. Отчита се както състоянието на пациента, така и неговата функционалност и мотивация. Екипът от обучени специалисти полага денонощни грижи, включително палиативни, при протичащо лечение в краткосрочен или дългосрочен план.

За възстановяването на физическата активност и премахването на нежеланите ефекти от лечението на онкологичното заболяване, в зависимост от индивидуалната програма, могат да бъдат използвани:

Някои техники може да се стартират и в интервалите между отделните курсове на химиотерапия, като основна е ролята на активните методи.

Подходите към рехабилитацията зависят от вида на онкологичното заболяване. Например при рак на млечните жлези се акцентира върху възстановяване функциите на горните крайници, при рак на стомаха – върху премахване на болката и възстановяване на апетита, при рак на простатата – върху функциите на тазовите органи и т.н.

Предоставената професионална медицинска помощ и психологическата подкрепа, приложени в комплексна рехабилитация, помагат на онкоболния да се възвърне към оптималното си състояние на физиологично, психологично и социално ниво.