Продължително лечение и палиативни грижи за пациенти с онкологични заболявания

Специализираните грижи за хора, страдащи от онкологично заболяване, са ключови за тяхното физическо и емоционално благополучие. Изборът на подходящо лечебно заведение, в съчетание с добра възстановителна програма са значителни за успеваемостта на онкологичните терапии. Нашите усилия са насочени към осигуряване на качествена продължителност на живота в благоприятна среда.

На кое обръщаме внимание?

Изключително важна част от работата с онкоболни хора е запознаването с цялостното състояние на организма. Често рехабилитационните програми се занимават само с един симптом. Специалистите на „Сердика“ обръщат внимание на всяко едно придружаващо заболяване и всяка индивидуална особеност на пациента с цел изграждане на възможно най-ефективен план за възстановяване. Ранното насочване към такъв тип програма в съчетание с правилен подход от наша страна, позволява качествен контрол на неприятните симптоми и предотвратяване на редица усложнения.

Как помагаме?

„Сердика“ е едно от малкото лечебни заведения, които предлагат комплексен подход към хора, страдащи от тези заболявания или от ефектите на тяхното лечение. При нас ще откриете сплотен екип от професионалисти, които могат да осигурят ежедневни грижи от всякакъв характер в дългосрочен план.

Създаваме комфортна социална среда за всеки. Подпомагаме ежедневните дейности и изготвяме двигателни режими, съобразени с физическите възможности. Фокусирани сме върху положително повлияване на психо-емоционалното състояние както на пациентите, така и на техните близки.

Имаме възможност да помогнем на всеки един етап – веднага след диагностициране, по време на подготовка за терапия или операция, по време на химио- и лъчетерапия, както и при рецидив на болестта.

Нашата мисия е не просто оцеляване, а даване на шанс за качествен и ползотворен живот.

рехабилитирани пациенти
През 2022 - 0 +
рехабилитационни процедури
0 +
сестрински и болногледачески процедури
0 +