Същността на кинезитерапията проличава още в наименованието ѝ. Тъй като на гръцки език kinesis означава “движение”, под „кинезитерапия” трябва да разбираме „лечение чрез движение”.

Със сигурност всеки от нас има член на семейството или приятел, който страда от заболяване или състояние, на което може да бъде повлияно положително чрез кинезитерапия.

Целите на кинезитерапията като медицинска дисциплина са чрез използването на физически упражнения, приложени върху пациента по определен начин, да се постигне коригиране или излекуване на различни болестни състояния.

Като научно-приложна дейност, тя съчетава познания не само от медицината, но и от анатомията, биохимията, физиологията и др. Те са нужни, за да се подобри и поддържа здравното състояние на пациента, да се осигури профилактика на рецидивите и психо-физически комфорт.

Болният участва в оздравителния процес активно, а това го мотивира, изпълва го с увереност и ускорява оздравяването.

Какви методи използва кинезитерапията?

В методите на кинезитерапията се използват специфични техники, които са създадени на база познанията по анатомия и физиология, с цел отстраняване на различни дисфункции.

Най-често се прилагат методи, разделени в два дяла:

 • Активна кинезитерапия – пациентът участва активно и изпълнява волево упражненията.
 • лечебна физкултура;
 • трудотерапия;
 • специални методи – Бобат, Войта, суспенсионна терапия и др.
 • Пасивна кинезитерапия – движението се извършва от рехабилитатора мануално, както и с помощта на специални приспособления и апарати.
 • мануална терапия;
 • механотерапия;
 • масаж.

Кога може да се използва кинезитерапия?

Прилагането на кинезитерапията може да бъде при различни състояния или по време на отделни стадии на заболявания, а също и при профилактика. Тя няма странични действия и се използва при пациенти на всякаква възраст, а при децата кинезитерапия се използва обикновено при травми и по-редки сърдечно-съдови заболявания.

Използването на методите на кинезитерапията в специализирана болница за рехабилитация помага за по-бързото възстановяване:

 • при множествена склероза;
 • след смяна на тазобедрена става;
 • след прекаран инсулт;
 • при болест на Паркинсон;
 • при травми на главата и гръбнака;
 • при счупвания и др.

Установявайки връзка с вътрешните органи, кинезитерапията може да бъде отлично средство да се пребори пневмония, гастрит, астма, хипертония и др.

Как помага кинезитерапията?

Нуждите от рехабилитация след претърпяна операция, травма или при болестно състояние налагат намесата на кинезитерапевт за стимулиране на възстановителния процес. Съвременните рехабилитационни програми, съобразени с индивидуалните нужди на всеки пациент, помагат за:

 • подсилване на мускулатурата;
 • облекчаване на болката;
 • отстраняване на ставни дисфункции;
 • предотвратяване на усложнения след продължително обездвижване;
 • стимулиране на регенерацията на тъканите;
 • положително въздействие върху сърдечно-съдовата система;
 • повишаване съпротивителните сили на организма;
 • повишаване на психо-емоционалния тонус и др.

Кинезитерапията често се прилага в комбинация с физикална терапия за увеличаване на ефекта. Според практиката, при индивидуалния подход на кинезитерапевта се постига оптимално използване на потенциала на пациента, за да се постигне възможно най-успешното възстановяване на увредените функции.

Резултатите при пациенти, подложени на лечение с кинезитерапия, са отлични още в първите месеци. Приложена за поддържане на добрия тонус, кинезитерапията влияе положително върху нервната система, а това значи, че може да бъде използвана и като алтернативен метод за борба със стреса.

Вижте повече и за дейността физиотерапия София.