При много от хората, прекарали мозъчен инсулт, могат да настъпят увреждания. Независимо какъв е инсултът – исхемичен или хеморагичен и каква е степента му, ранното започване на рехабилитация дава по-голям шанс за успешен оздравителен процес.

Възстановяването в домашни условия е по-трудно, бавно и резултатите от него няма да са същите, каквито могат да се получат, ако на пациента се осигури специализирана помощ.

Защо е нужна професионална рехабилитация?

Рехабилитация след инсулт се прави с цел да бъде възстановена независимостта на пациента и качеството му на живот да бъде по-добро. Възможностите за възстановяване при всеки болен са различни, като според статистиките, 40% се нуждаят от грижи вкъщи или специализиран център, защото имат умерени до тежки нарушения.

Ползите от помощта, която ще окаже добрата рехабилитационна програма в специализирано заведение, са в няколко насоки:

  • Употребяват се специални средства за физиотерапия и механотерапия;
  • Осигуряват се постоянно наблюдение и грижи, свързани с основните физиологични нужди;
  • Намалява се рискът от повторен инцидент поради непрекъснатото следене на ключови показатели от денонощен екип специалисти.

Ако рехабилитационният процес започне веднага, след като болният е изписан от лечебното заведение, това гарантира оптимална приемственост на терапията.

С какво помага рехабилитацията след инсулт?

Мултидисциплинарният терапевтичен подход, осигурен в болниците за рехабилитация, съдейства чрез различни техники и методология за:

  • Изцяло или частично възстановяване на функционалната самостоятелност и основни умения от типа на ходене, поддържане на баланс и др.

Постигането му може да стане чрез физическа рехабилитация, а с роботизирани системи като Lokomat мозъкът се преобучава да движи крайниците. Технологията успява да подсили желанието и волята на болния, когато тялото е ограничено от физическите увреждания.

  • Стимулиране на когнитивните функции

Когато има когнитивно увреждане в резултат на мозъчно-съдов инцидент, се затруднява времевото и пространственото ориентиране. В някои центрове за рехабилитация се използва устройство за когнитивна терапия със сензорен екран. Технологията помага за стимулация на мозъчната дейност след инсулт и с нея се постига значителен напредък на когнитивно ниво.

  • Възстановяване функциите на езика и комуникативните умения

Логопедичната рехабилитация, проведена специалист, помага чрез различните методи и упражнения пациентът да възвърне до максимална степен езиковите си способности.

  • Обучаване за извършване на ежедневни дейности

Т.нар. ерготерапия в рехабилитационния център ще помогне на болния да се научи да се обръща и да сяда в леглото, да може да се прехвърли сам в инвалидната количка, да започне да се изправя, да се обучава да ходи и да се храни и др.

Рехабилитацията, дори и при най-добрите грижи, отнема време, но с всеки ден се натрупват малки победи. За болните, които получават рехабилитационни грижи в специализиран център, лечението може да продължи от 2 до 4 седмици. Много пациенти след това могат да се върнат вкъщи и в продължение на няколко месеца да им се осигурят терапевтични услуги, докато продължава периодът им на възстановяване.

За по-успешен процес на рехабилитация семейството на пациента трябва активно да участва с мотивиращата си подкрепа. А в рехабилитационния център могат да разработят програма за домашна терапия и обучение на близките за прилагането ѝ.