Мозъчна аневризма

В забързания свят на днешното време хората се поддават на динамиката на живота и
все по-често се случва да чуем, че някой е получил мозъчна аневризма. Какво знаем и
какво не знаем за мозъчните аневризми, до какво биха могли да доведат, как може да се
предпазим и има ли лечние – днес говорим открито за това.

 

Какво представлява?

Мозъчната аневризма представлява балонообразно разширение на мозъчен съд , което
понякога се разкъсва (руптурира) причинявайки мозъчен инсулт или фатален изход.
Аневризмалната субарахноидна хеморагия (САХ) съставлява 1 - 7% от мозъчният
инсулт и засяга около 6 - 12 на 100 000 души годишно, най-често на възраст между 40 и
60 години. В резултат на руптура на мозъчна аневризма възниква различен по тежест
субарахноиден кръвоизлив. Приблизително 46% от болните завършват с летален изход
независимо от проведеното лечение.

 

Кое го предизвиква?

Рискови фактори за възникване на мозъчна аневризма са:  тютюнопушене, артериална
хипертония, употреба на алкохол, генетичен риск (бъбречна поликистоза, Ехлер-
Данлос синдром и др.), употреба на симпатикомиметици, естрогенен дефицит, прием на
статини и др.)

 

Какви са симптомите?

Водещата клинична изява е остро настъпило главоболие с наличие на менинго-
радикуларно дразнене и различна по тежест огнищна неврологична симптоматика.
Около 30 - 50% от пациентите получават по-лека хеморагия т. нар. „warning leak”,
която предхожда тежкият субарахноиден кръвоизлив с 6 - 20 дни.

 

Диагностика на мозъчните аневризми

Нативното компютърно томографско (КТ) изследване демонстрира наличието на САХ
в над 95% от случаите през първите 24 часа от кръвоизлива. Провежда се КТ-
ангиография, ядреноматнитен резонанс (ЯМР-ангиография) или конвенционална
мозъчна панангиография с цел уточняване на локализацията на аневризма. Мозъчната
панагиография се счита за златен стандарт при диагностиката на мозъчните аневризми.
Лумбална пункция - задължително изследване ако има негативно КТ изследване на
фона на клинична изява характерна за САХ. Наличие на ксантохромия е типичен белег
на САХ. В допълнение на това изследване може да се осъществи спектрофотометрия,
която е с чувствителност до 95% след дванадесетия час от кръвоизлива.

Лечение на мозъчните аневризми

При пациентите с аневризмален субарахноиден кръвоизлив  съществуват различни
хирургични достъпи в зависимост от локализацията на аневризмите.
Основната цел на съвременното неврохирургичното лечение е изключване на
аневризмата от мозъчното кръвообращение с цел предодвратяване на рецидив на
кръвоизлива и същевременно съхраняване на нормалният мозъчен кръвоток.

Основоположник на микрохирургичното лечение на аневризмите е G.Yashargil, който
през 1960 г. популяризира клипсирането на мозъчните аневризми, използвайки
микрохирургична техника чрез поставяне на аневризмални клипси. Тази техника
понастоящем е възприета като златен стандарт в хирургичното лечение на мозъчните
аневризми.
Съвременната ендоваскуларна методика широко използвана в момента е изобретена
през 1991 г. от италианския неврохирург Guido Guglielmi с въвеждането на откачащи се
спирали. Поредица проучвания доказаха високата ефективност на този тип лечение при
сравнително по-нисък процент на усложнения в сравнение с хирургията.

 

Възстановяване и рехабилитация след  аневризми

Възстановяването след операция на аневризми е важна част от лечението на това
състояние. Именно от рехабилитацията зависи до каква степен пациентът ще
възстанови загубените двигателни и други функции. В страните с най-добро
здравеопазване, като Канада и Швейцария например, използват силата на
технологиите и прецизността на машините и ги прилагат в лечението при
възстановяване. Става дума за роботизирана рехабилитация. Австрийският лидер в
производството на такава текника е TYROMOTION, които предлагат решение за
възстановяване при всяка степен на увреждане. България е една от първите страни в
Европейския Съюз, които разполагат със сертифициран екип от специалисти, работещи
с уредите на TYROMOTION, в най-голямата болница за рехабилитация в България –
„Сердика“.

Когато човек усети симптоми е важно да знае, че трябва незабавно да се обърне към
лекар. Навременните действия спасяват човешки животи и е хубаво когато човек е
подготвен с информация като тази, която статията разкри. Хубаво е и, че човечеството
се развива все повече в посока осъвършенстване на технологии, подпомагащи живота.
Нека се възползваме.

Научете повече за възстановяване след операция. 
--------------
www.serdika.com
0700 70 112