След сериозна травма, операция или болест, възстановяването може да бъде много бавно. Болният трябва да възвърне силите си, да придобие умения или да се научи да прави нещата по нов начин. Понякога близките му може да не преценят правилно колко сериозен е процесът на възстановяване и нуждата от рехабилитация. Несъзнателно е възможно дори да навредят на своя близък, оставяйки го да се възстанови сам в домашна обстановка.

Възстановяването на организма ще бъде много по-бързо, когато се проведе рехабилитация под медицински контрол и се използват нови технологии.

Какви възстановителни грижи се полагат в болница за рехабилитация?

Обикновено рехабилитацията включва физикална терапия за подпомагане на силата и подвижността. Може да се наложи и помощ от логопед при говоренето, разбирането, преглъщането и др. Много от рехабилитационните процедури се насочват и към лечение на болката.

Видът на рехабилитацията и целта ѝ са различни при отделните хора. Може да бъде предписана за възстановяване:

След инсулт

Независимо каква е причината за периферната увреда, проблемните зони могат да се възстановят след употреба на средства от физио и механотерапията. С лечебната физкултура се цели да се засилят слабите мускули, а за по-силните да се осигури релаксация, за да се постигне баланс.

След операция

Чрез добра рехабилитационна програма се ускорява оздравителният процес, като се намаляват отока и болката, укрепват се мускулите, облекчават се дейностите в ежедневието и се предотвратяват усложнения. Помощните средства за придвижване и съвременната апаратура подпомагат значително възстановяването.

При травми и счупвания

Ранната рехабилитация при счупвания дава по-големи шансове за пълно възстановяване. Тя включва съчетаване на упражнения и физикална терапия със съвременна апаратура, електростимулации и кинезитерапия, както и роботизирана рехабилитация, особено при травми на главата и гръбначния стълб.

При заболявания на нервната система

Със средствата на физио и механотерапията се провеждат съвременни рехабилитационни програми при дископатии, радикулити, полиневропатии, плексити и др. Комбинацията между апаратна физиотерапия и аеробни упражнения помага да се облекчи болката и да се подсилят мускулите.

При Паркинсон

Непрекъснатата физическа активност е много важна при тази болест. Индивидуалната рехабилитационна програма предвижда специфични упражнения, които не само оказват невропротективен ефект, но и подобряват съдовата функция, и намаляват риска от инциденти. Такива са упражненията за равновесие, когнитивна терапия и др.

При онкологични заболявания

Комплексният подход при хората с такива заболявания е много важен. Двигателните режими се изготвят съобразно физическите възможности. Рехабилитацията включва и помощ за ежедневните дейности и за всеки етап на болестта – подготовка за терапия или за операция, по време на химиотерапия, лъчетерапия и др.

Какво се постига с рехабилитацията под медицински контрол?

Адекватната рехабилитационна програма може да подобри много инвалидизиращи състояния и да помогне на болния да се справи с дефицитите. Професионалната медицинска помощ в болниците за рехабилитация, съчетана с новите технологии, помага на пациента:

  • Да може да се върне към нормалния си начин на живот по-бързо;
  • Да има подобрено емоционално състояние и по-високо самочувствие за двигателната си култура;
  • Да се обучи да се справя с дейностите в ежедневието;
  • Да живее по-дълго.

В съвременните болници за рехабилитация за пациентите се грижат денонощно висококвалифицирани специалисти. Легловата база е модернизирана и лесно достъпна за хора с увреждания. Осигурената експертна рехабилитация помага да се възвърнат способностите, нужни за ежедневието, след възникнал здравословен проблем или травма, за да се постигнат по-добри възстановителни резултати.