Докато до преди години се е смятало, че след сърдечна операция пациентите трябва да се щадят максимално, днес се споделят други разбирания. Предприемат се мерки за по-бързото раздвижване и се увеличава постепенно физическата активност.

Рехабилитацията представлява важна част от цялостното лечение на пациентите със сърдечни болести. Според специалистите е добре да се прави кардиорехабилитация още от момента, когато е поставена диагноза за сърдечно заболяване и до края на живота. Тя е особено необходима след сърдечна операция за поставяне на пейсмейкър, смяна на сърдечна клапа, стентиране на коронална артерия и др., защото намалява риска пациентът да бъде отново хоспитализиран.

Какво представлява рехабилитацията след операция на сърцето?

Рехабилитацията след сърдечна операция се прави в специализиран център или болница за рехабилитация и представлява програма за лечение за подобряване на здравето на пациента. В нея обикновено се включват:

  • физически упражнения – пасивни и активни;
  • дихателни упражнения;
  • обучение на пациента за рисковите фактори и насоките за въздействие върху тях;
  • обучение с цел контролиране на стреса и др.

Рехабилитацията в отделните си елементи подлежи на индивидуална корекция, в зависимост от здравословното състояние на пациента и нуждите му. Понякога в програмата може да настъпят значителни промени, които да се различават от предвидените цели на рехабилитационните процедури. Това се отнася например за интензивността на физическите тренировки.

Какви са ползите от рехабилитацията?

Дори да е приложено най-адекватното лечение, рехабилитацията помага за възстановяването на организма като цяло. Физиотерапията и дихателните упражнения се осъществяват с помощта на обучен физиотерапевт и имат за цел:

  • предотвратяване на емболия, пневмония и др. усложнения;
  • подобряване на циркулирането на кръвта;
  • запазване на мобилността на лявата раменна става поради продължителното обездвижване и др.

Важна част от сърдечната рехабилитация е емоционалната подкрепа, която пациентът получава от психолог, един от членовете на мултидисциплинарния рехабилитационен екип. Предотвратяването на депресия и трайна тревожност може да помогне значително за по-бързото възстановяване.

Пациентите получават и знания относно добрите си хранителни навици занапред, за вида и обема на физическата активност след периода на възстановяване.

Продължителността на периода на възстановяване може да продължи от няколко седмици до няколко месеца или повече. По-продължително е след поставяне на коронарен артериален байпас – от 6 до 12 месеца. 

В следоперативния период трябва да се ограничат временно тежката работа и спортните дейности. Принципите на кардиорехабилитацията обаче трябва да се спазват не само в контролираната болнична среда, но и в домашни условия.