Рехабилитация при лежащо болни пациенти – същност и ползи

Много състояния и заболявания могат да са причина някои хора да прекарат на легло продължително време. Повечето от тях са възрастни, но има и такива в активна възраст.

Трудността или невъзможността за физическо движение заплашва да доведе не само до декубитални рани, но и до белодробни проблеми, уроинфекции, венозна тромбоза, контрактури на стави, депресия и др. 

С правилно приложена и навременна рехабилитация тези негативни последици могат да бъдат избегнати.

Какви рехабилитационни техники могат да се приложат?

Ограничената подвижност предизвиква частично или пълно изчерпване на мускулната тъкан. Храненето на клетките се променя, на практика те може да атрофират и загинат. Увреждат се и вътрешни органи, а залежаването често води и до увеличаване на телесното тегло.

Помощта на специалисти е задължителна, като най-доброто решение е рехабилитация в специализирана болница или център. 

Лежащо болните биват различни категории и в зависимост от заболяването и състоянието им се изготвя индивидуална рехабилитационна програма. Тя може да включва:

 • гимнастика – пасивна и активна;
 • дихателни упражнения;
 • изометрични упражнения за укрепване на мускулите;
 • масаж;
 • роботизирана рехабилитация и др.

Пасивната гимнастика благоприятства работата на сърдечно-съдовата система, осигурява адекватна вентилация за превенция на застойна пневмония, подобрява функцията на червата и предотвратява запек.

При активните упражнения пациентът взема участие, като те са за врата, за крайниците и др. Извършват се плавно, без рязко натоварване.

Физическите упражнения успешно се допълват с дихателни, които помагат да се активизира кръвообращението и да се осигури кислород на тъканите.

За физиотерапия често се използват и изометрични упражнения, насочени към поддържане на мускулния тонус, а чрез високотехнологични роботизирани уреди се ускорява възстановяването на двигателната активност.

Как помага рехабилитацията на лежащо болния?

Дори само седмица в легнало и неподвижно положение е достатъчно да се изгуби по 1% от костната плътност и от мускулната сила, а след втората – расте опасността от декубитални рани.

Рехабилитацията помага на лежащо болния, като:

 • подобрява метаболитните процеси;
 • стимулира работата на дихателната и сърдечно-съдовата система;
 • предотвратява риска от атрофия на мускулите и сковани стави;
 • предпазва от рани от залежаване;
 • намалява вероятността от възпаление на белите дробове и венозни кръвни съсиреци;
 • тонизира нервната система;
 • предотвратява запек и уринарна инконтиненция и др.

Започнала в болнична обстановка, при необходимост рехабилитацията може да продължи и в дома на пациента. Дори залежаването да е тежко, пълното възстановяване след него не е невъзможно. Това се отнася особено в случаите, когато на пациента се окаже адекватна помощ да подобри физическото си състояние, а също и да лекува травмата на психично ниво.

Състояния