Предимства на рехабилитацията в контролирана среда

Има много заболявания или състояния, при които рехабилитацията е точно толкова необходима и важна, колкото и основното лечение.

Такива са заболявания на нервната система, травми на опорно-двигателния апарат, множествена склероза, болест на Паркинсон и др. – списъкът за рехабилитация може да бъде продължен още.

В зависимост от вида на заболяването и неговата тежест, рехабилитацията може да помогне за пълното възстановяване на увредените функции или да подобри в максимална степен качеството на живот на пациентите. Тази задача може да бъде постигната само в случай че рехабилитацията се провежда в контролирана среда като болница за рехабилитация, в която базата е специално оборудвана.

Въпреки че за много пациенти домашната рехабилитация е единственият начин да възстановят загубените си дефицити, изготвянето на индивидуална програма в специализирано заведение и интензивното ѝ прилагане от обучени специалисти в много по-голяма степен ще допринесе за постигане на добри резултати.

Рехабилитационният процес в контролирана среда е правилен избор, защото получените грижи са много повече и са по-специфични от тези в домашни условия.

Сред най-важните предимства са следните:

Осигурени медицински и специализирани грижи

Тъй като основното заболяване при много от пациентите е придружено от съпътстващи заболявания, в болницата за рехабилитация екип от лекари, специалисти в различни области, провежда визитации при всеки пациент. Специализирани грижи полагат медицинските сестри, санитарите и болногледачите по отношение на манипулации, прием на лекарства, хигиена, хранене и др. В домашна обстановка не биха могли да се осигурят 24-часово наблюдение и грижи от медицински лица.

Експертни рехабилитационни процедури

Рехабилитационните грижи под формата на процедури по индивидуален план помагат за по-бързото възобновяване на двигателната и функционалната независимост след инсулт, операции, болест на Паркинсон, травми и счупвания, заболявания на нервната система и др. В специализираната болница са обособени зони за обучение и прохождане, за баланс и правилна походка, за възстановяване на двигателните умения и др.

Логопедична терапия

Само в контролирана среда може да се разчита на резултатна логопедична терапия по специална програма за възстановяване на езиково-говорните умения. Тя се провежда от професионален логопед, като в някои от случаите може да се наложи помощта и на мултидисциплинарен екип от специалисти.

Роботизирана терапия

Наред с традиционните рехабилитационни методи като физиотерапия София, масаж, хидротерапия, лечебна физкултура и др., в болницата за рехабилитация се използва и апаратна рехабилитация с роботизирани уреди като LOKOMAT, Екзоскелет, DIEGO, PABLO и др. В зоната за роботизирана рехабилитация се провеждат процедури с пациенти в по-напреднал възстановителен етап, както и неподвижни в седяща количка с помощта на електрически уред за дозирано раздвижване.

Модерните технологични иновации, добавени към рехабилитационните процедури, увеличават няколко пъти шансовете за ефективно и прецизно възстановяване.

Комплексният подход, който стои в основата на всички грижи към пациентите в контролираната болнична среда, е гаранция за подобряване на благосъстоянието им и за физическия и психическия им комфорт.

Състояния