Малко хора знаят, че не само сърдечно-съдовите заболявания и ракът, но и черепно-мозъчната травма често причинява смърт. Подобни травми се получават след пътен инцидент, екстремен спорт или агресивно действие от друг.

Този вид травми може да имат различна степен на тежест и половината от засегнатите получават увреждания. Най-честите последици са парализа; губи се слух, зрение или говорни способности; получава се слаб контрол на функцията на тазовите органи, треперещи крайници и др.

В зависимост от травмата и съчетанието с други наранявания, състоянието на пострадалия и прогнозите са различни. В повечето случаи с течение на времето се наблюдават положителни промени, но е важно да се пристъпи към рехабилитация след черепно-мозъчна травма в първите дни на лечението. Шансът пациентът да се върне към нормалния живот се увеличават значително, когато се приложи мултидисциплинарният подход, какъвто се предлага в специализираните болници за рехабилитация.

Различните рехабилитационни дейности са фокусирани основно към:

Възстановяване на когнитивните способности

Рехабилитацията на висшите психични функции включва действия за възстановяване на паметта и концентрацията, ориентацията във времето и пространството, броенето наум, научаването на пациента отново да чете и пише. Овладяването на тези и други умения става с добра мотивация и компетентен подход.

Възвръщане на речевите умения

Поради увреждането на речевите центрове при пациентите с черепно-мозъчна травма обикновено се появяват проблеми с говоренето, свързани с артикулация, афазия и др. При такива случаи се намесват логопед и ерготерапевт, а понякога и масажист за масаж на бузата и устната кухина.

Отстраняване на проблеми при двигателната активност

Ако пациентът вследствие на травмата е с пареза или парализа, има нужда от физиотерапевт, кинезитерапевт и масажист. Комплекс от различни упражнения може да подобри двигателните умения, а роботизираните уреди ще позволят активиране на нервно-мускулната система.

Премахване синдрома на болката

Често се случва години наред хората с черепно-мозъчна травма да изпитват продължително главоболие. Рехабилитационни методи като магнитотерапия, криотерапия, масаж и др. премахват дискомфорта в дългосрочен план.

Коригиране на психологическото състояние

След преживяна черепно-мозъчна травма характерът на човека може да се промени. За адаптирането на пациента помага както работата с психолог, така и арт терапията.

Ерготерапия

Чрез този елемент на рехабилитация се цели възстановяване на способностите за самообслужване и работа. Трудовите терапевти често използват специални симулатори, а може дори да възпроизведат в учебна зала характерна среда за живот и работа. Подходът позволява да се изработят важни умения.

Рехабилитацията трябва непременно да следва медицинските мерки, приложени след получената травма. За благосъстоянието на пациента и шансовете му за възстановяване голямо влияние оказва качеството и използваните техники на този важен етап от медицинското обслужване. Затова физиотерапията и рехабилитацията са правилното решение след някои видове травма.