Помощ от логопед се изисква в случаите, когато при деца или възрастни хора се наблюдават нарушения при образуването на говорните звукове, трудно четене, писане и извършване на математически операции. При децата те могат да са вродени, а при възрастните – придобити след претърпян мозъчен инсулт, черепно-мозъчна травма, болест на Паркинсон, тумор в мозъка или различни неврологични заболявания.

Терапевтични процедури с логопед при възрастни могат да се провеждат и при домашни условия, но в болница за рехабилитация съчетаването с друга съпровождаща конкретното заболяване терапия е за препоръчване. В медицинския екип задължително е включен и логопед, чиято намеса в ранен етап при наличие на говорно-езиково нарушение е много важна.

Какво може да включва терапевтичната програма?

Всеки пациент се нуждае от логопедична помощ след получени говорно-езикови нарушения като следствие от мозъчен проблем. В изработването на индивидуалната му терапевтична програма може да бъдат включени различни възстановителни упражнения и техники, свързани с чести говорни нарушения на устната и писмената реч, недостатъчно добрата работа на устните и езика, загубените езикови функции, затрудненото гълтане и др.

Някои от основните симптоми на говорните нарушения могат да бъдат:

Афазия

При отделните видове на състоянието пациентът изпитва трудности при различаване речта на другите и писмен текст. Отнема му време да подбере правилните думи, заменя звуци, говори неразбираемо, повтаря думи и др.

Дизартрия

Говорното нарушение се характеризира с нарушена артикулация на звуците поради увредени мускули на речевия апарат. Често се проявява след инсулт, при мозъчен тумор, след мозъчна травма, при церебрална атеросклероза и др. Пациентът не контролира силата на звука, акцентирането е нарушено, правят се неподходящи паузи, не се поставят правилно ударенията и др.

Дисфагия

С това понятие се означава затрудненото преглъщане, причинено от увреждане на нервната система. Причините могат да бъдат инсулти, особено в тежката си форма, травматични мозъчни травми, Паркинсон, деменция и др.

Терапията с логопед може да включва:

  • Занимания за памет и концентрация, решаване на казуси и други активности;
  • Упражнения за корекция на гълтателните функции;
  • Упражнения за дишане;
  • Упражнения, подсилващи мускулите на устата.

Възстановяването на речта може да бъде с различна продължителност, в зависимост от степента на нарушенията, понякога отнема и повече от година. При необходимост може да се наложи включването на мултидисциплинарен екип от лекар, рехабилитатор и психолог, както и други специалисти.

Какви са положителните ефекти от логопедичната терапия?

Фокусирайки се върху възстановяване на езиково-говорните умения и използвайки алтернативни или допълнителни комуникативни методи, логопедичната терапия може да помогне за постигането на резултати като:

  • подобрена памет и способност за фокус;
  • подобрени математически умения;
  • възстановена писмена реч;
  • възстановен говор.

Провеждането на логопедична терапия става по изготвен график, като постоянно се прави преглед и оценка на прогреса.

Понякога логопедичната терапия непременно трябва да се комбинира и с други медицински подходи, за да се подобрят паметта и метаболитните процеси. Ако за говорните разстройства причината е туморно образувание, то трябва да се отстрани, а при провокиращ фактор като стрес да се окаже помощ и от психолог.