Когато се говори за когнитивни умения, се имат предвид основни мисловни процеси, свързани със способността на човек да говори, мисли, планира, помни, да се концентрира и др. Човешката когнитивна функция се разделя на няколко области, свързани със специфични мозъчни зони, отговорни за запомнянето, вниманието, визуалното възприятие  и др.

Тъй като функционирането на мозъка е сложно и са му нужни много ресурси, заболявания и други фактори могат да му повлияят пряко или косвено. Тогава е възможен когнитивен спад, т.е. нарушение на някои когнитивни умения.

Кога могат да настъпят когнитивни нарушения?

Понижените когнитивни способности се дължат на различни причини. Сред най-често срещаните са:

  • външни – травми на главата, отравяне с олово и др.;
  • заболявания на нервната система – ДЦП, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, менингит и др.;
  • мозъчен инсулт;
  • психични разстройства като деменция, аутизъм и др.;
  • заболявания на черния дроб;
  • ендокринни заболявания;
  • бъбречна недостатъчност;
  • мозъчен тумор;
  • вродени деформации и др.

Обикновено след навършване на 50 г. започва отслабването на паметта, понижава се концентрацията, скоростта за реагиране и контрол се забавя и др., което говори за „нормално стареене”.

Значителен когнитивен дефицит обаче се наблюдава при различни заболявания, както при възрастните, така и при децата. Особено тежка е патологията при хора, получили мозъчен кръвоизлив, мозъчна травма или инсулт, с тумор в мозъка и др.

Как могат да се възстановят комуникативните умения?

При всички състояния и заболявания, за които са характерни намалените когнитивни способности, рехабилитацията и специалистите в специализирана болница за рехабилитация или център ще подпомогнат максималното подобряване на паметта, говора, вниманието и др.

Прилагането на когнитивна терапия зависи от степента на нарушенията и се извършва по индивидуално изготвена програма. Тя може да включва различни упражнения, методи и техники в индивидуална сесия или в групи, които се ръководят от терапевт.

Независимо от етапа на възстановяване, за всяка възрастова група особено ефективно е използването на роботизирания уред MYRO – сензорно базиран екран, предоставящ различни рехабилитационни упражнения, насочени към задачи за подобряване на концентрацията и паметта.

Типът упражнения при когнитивната рехабилитация може да са ориентирани към подобряване на уменията, а в други случаи – лечението да бъде компенсаторно, за да могат пациентите да се научат как да компенсират намалената си когнитивна функция. 

Рехабилитацията при нарушени когнитивни умения помага на пациентите да управляват и извършват по-лесно ежедневните си дейности. Положително е и въздействието ѝ за подобряване на социалните им отношения, тяхната организираност и самостоятелност и като цяло въздейства положително върху качеството им на живот.