Кандидатстване - БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Сердика
"Свиждания в болницата се провеждат от 16:00 до 18:00 часа всеки ден"

Кандидатстване

Образование
Имате ли трудов стаж?
Допълнителна информация (моля отговорете на следните въпроси)
Какво Ви привлече в позицията, за която кандидатствате?
Когато кандидатствате за дадена длъжност, кои са най-важните фактори, които влияят върху Вашето решение дали да започнете работа или не?
От коя дата можете да започнете работа?
"Каква е очакваната от вас работна заплата под която не бихте се съгласили да работите (специфицирайте нето/ бруто)?"

Интервюта ще бъдат провеждани само с одобрени по документи кандидати.