📌💬Тема на седмицата: Симптоми и ранни признаци на инсулт и микроинсулт

👉🏼Колкото и неприятно да звучи инсултът е една от трите най-чести причини за смъртност в България. Трудно е и да приемем факта, че ако изходът от инсулта не е фатален, то често води до остатъчна инвалидност и нужда от рехабилитация. Възстановителният процес може да е от две седмици до няколко месеца, а доказаните резултатите са впечатляващи - до 85% възстановяване на двигателните функции.
ℹ️Симптомите на инсулта са разнообразни. Зависят от това, коя част на мозъка е засегната, какъв е вида на инсулта. Днес говорим именно за тях - симптомите.

Най-общо казано можем да разпознаем инсулт и мимроинсулт по следните признаци:

🧏🏻‍♀️ЛИЦЕ – изтръпване, слабост или или парализа на едната половина на лицето. Изкривява се усмивката, лицето “спада” на една страна като снимката горе;
🧍🏼ТЯЛО – изтръпване, слабост или парализа (пълна невъзможност за движение) на ръка, крак, едната половина на тялото. Не може повдигне едната ръка пред тялото, повдига я бавно, не може да стисне силно/изобщо, не може да се изправи, не може да върви;
🗣ГОВОР – затруднение в говора, разбирането на говор (фъфли, говори бавно, бърка думи, не може да отговори, не разбира;
👁 ЗРЕНИЕ – внезапно настъпила загуба на зрението, силно замъглено зрение, двойно виждане, слепи петна, вижда “светкавици и проблясъци”;
🤦🏼‍♀️ГЛАВА - Силно, внезапно главоболие, съчетано със световъртеж, шум в ушите, чувство за потъване, гадене, замайване;
🧠СЪЗНАНИЕ, ПСИХИЧЕН СТАТУС – рязко появили се сънливост, обърканост, раздразнение, халюцинации. Контактът с болния е труден или невъзможен. При много тежките случаи може да има загуба на съзнание. Тези симптоми са най-честите “нетрадиционни” такива.
При всички положения е важно да имаме информация къде може да се извърши качествена рехабилитация, тъй като възстановителният процес е не само физически, а и до голяма степен психически процес - трябва да се гарантира възможно най-благоприятна за психиката среда. Така пациентът ще бъде спокоен, а спокойствието е добра основа, върху която специалистите по рехабилитационна медицина могат да “стъпят”.
—————————
☎️070070112