Под рехабилитация разбираме комплекс от такива методи на лечение, с които може да се възстанови нормалното състояние на организма след определено заболяване. Действително, методите на рехабилитация са много и разнообразни, всеки има достъп до тях и помагат на пациентите за възстановяване на различни нива. Както навсякъде по света, така и в България има различни центрове и специализирани болници за рехабилитация, предоставящи помощ.

Процесът на рехабилитация включва поредица от грижи, които могат да помогнат да се върнат, запазят или подобрят физическите, умствените или когнитивните способности, от които пациентите се нуждаят в ежедневието си. Нарушения могат да настъпят поради заболяване, травма или да са страничен ефект от вид медицинско възстановяване. Рехабилитацията подобрява ежедневието на всеки пациент и да му осигури добро качество на живот.

За кого е предназначена рехабилитацията?

Процесът на рехабилитация е предназначен за хора със загубени способности, нужни за нормално ежедневие. Причините, поради които хората се нуждаят от рехабилитация, могат да бъдат:

 • различни наранявания, травми, фрактури;
 • мозъчен инсулт;
 • по-тежки хирургични операции;
 • възстановяване след лечение на онкологични заболявания;
 • вродени аномалии и генетични нарушения;
 • отклонения от нормалното развитие;
 • хронични болки и др.

Какви са основните рехабилитационни грижи?

В специализираните центрове и болници за рехабилитация в контролирана среда за пациентите се полагат необходимите грижи за максимално възстановяване, които включват:

 • лекарски грижи 24/7;
 • грижи от медицински сестри и болногледачи;
 • рехабилитация от индивидуален рехабилитатор;
 • здравно обслужване от всякакъв характер.

Зоните за рехабилитация в специализираните заведения са за баланс и правилна походка, за обучение при ходене, за електролечение и механотерапия, за индивидуални занимания и др.

За максималното и пълноценно възстановяване е много важно приложението на съвременни технологии, които в съчетание с конвенционални методи водят до по-бързи и ефективни резултати.

Кои технологии допринасят за по-бързото възстановяване след рехабилитация?

Включването на съвременните технологии в помощ на рехабилитационния процес ускорява възстановяването след инсулт, операции, болест на Паркинсон, травми и др.

Локомат

Един от най-прецизните уреди, който раздвижва долните крайници и с който по-лесно се преодолява спастичността им, е швейцарският уред Локомат. Подходящ е за терапия на деца и възрастни и помага при множествена склероза, след инсулт, при детска церебрална парализа и др.

Рехабилитация с роботизирани уреди

С роботизирани уреди като AMADEO, PABLO и др., специфицирани терапевти прилагат рехабилитационни упражнения в ежедневните дейности на пациентите с двигателни нарушения или слаб мускулен контрол.

Екзоскелет

Японското роботизирано средство Robot Suit HAL използва терапия, при която се подпомага движението на дадена част от тялото в синхрон с мускулатурата в случаи на прекъснати сигнали между тях.

Когато се извършва интензивна рехабилитация под медицински контрол и грижи с комплексен характер, това води до добри възстановителни резултати и съкращава периода на връщане към нормалния начин на живот.