ЕКИП

Емил Янков - управител                                                                                                                     Емил Янков - управител доц. д-р Жени Стайкова,дм -зам. управител                                          доц. д-р Жени Стайкова,дм -зам. управител Кали Коен - управител Резиденция за възрастни                                                                                                         Кали Коен - управител Резиденция за възрастни Д-р Йоанис Рениерис - Главен лекар                       Д-р Йоанис Рениерис - Главен лекар Д-р Зария Пенкова - хирург                                                                                                                   Д-р Зария Пенкова - хирург Д-р Елена Царичкова - акушер-гинеколог                                                                                                             Д-р Елена Царичкова - акушер-гинеколог Д-р Вера Михайлова - физ. медицина и рехабилитация                                                                                                       Д-р Вера Михайлова - физ. медицина и рехабилитация Д-р Зоя Тонева - физ. медицина и рехабилитация                                                                                                         Д-р Зоя Тонева - физ. медицина и рехабилитация Д-р Румяна Праматарова - невролог                                                                                                               Д-р Румяна Праматарова - невролог Ани Михайлова - психолог                                                                                                      Ани Михайлова - психолог Галя Костова - счетоводител                                                                                                                  Галя Костова - счетоводител Лидия Савова - счетоводител                     Лидия Савова - счетоводител Ирена Мирчева - мениджър                                    Ирена Мирчева - мениджър Галина Грозева - супервайзер   Галина Грозева - супервайзер Десислава Попова - медицинска регистратура              Десислава Попова - медицинска регистратура Симона Владимирова - медицинска регистратура                     Симона Владимирова - медицинска регистратура Стойка Цветанова - старша сестра                                                                        Стойка Цветанова - старша сестра Татяна Спасова - медицинска сестра                                                                                     Татяна Спасова - медицинска сестра Албена Иванова - медицинска сестра                                                                                     Албена Иванова - медицинска сестра Добринка Вачева - медицинска сестра                                                                                                              Добринка Вачева - медицинска сестра Антоанета Тодорова - медицинска сестра                                                                                                             Антоанета Тодорова - медицинска сестра Таня Кременлиева - медицинска сестра                                                                                            Таня Кременлиева - медицинска сестра Георги Фършогов - медицинска сестра                                                                                                              Георги Фършогов - медицинска сестра Биляна Tрунтич - медицинска сестра                                                                                     Биляна Tрунтич - медицинска сестра Жанина Мечева - медицинска сестра                                                                                 Жанина Мечева - медицинска сестра Флорикуца Нацева - медицинска сестра                                                                 Флорикуца Нацева - медицинска сестра Ирина Методиева - медицинска сестра                                                                                                              Ирина Методиева - медицинска сестра Валентина Джиджева - медицинска сестра                                                                                     Валентина Джиджева - медицинска сестра Румяна Козичева - медицинска сестра                             Румяна Козичева - медицинска сестра Райничка Цветкова - медицинска сестра                                                                                                             Райничка Цветкова - медицинска сестра Румяна Арсова - медицинска сестра                                                                                     Румяна Арсова - медицинска сестра Иван Любенов - кинезитерапевт                                                                          Иван Любенов - кинезитерапевт Димитър Петров - рехабилитатор                                                                                                       Димитър Петров - рехабилитатор Иван Младенов - рехабилитатор                Иван Младенов - рехабилитатор Мартин Михайлов - рехабилитатор                                                                                                            Мартин Михайлов - рехабилитатор Тонка Григорова - рехабилитатор                                                                                                          Тонка Григорова - рехабилитатор Момчил Димитров - рехабилитатор                                                                                                      Момчил Димитров - рехабилитатор Николина Демерджиева - отговорник кафе                                                                                                         Николина Демерджиева - отговорник кафе Елисавета Григорова - работник кухня                                                                                                         Елисавета Григорова - работник кухня Христофор Донев - рехабилитатор                                                                                                      Христофор Донев - рехабилитатор Божидар Петков - кинезитерапевт                                                                        Божидар Петков - кинезитерапевт Снежана Иванова - помощник готвач                                                                                                   Снежана Иванова - помощник готвач Димитър Цветков - рехабилитатор                                                                                                        Димитър Цветков - рехабилитатор Даниела Тонева - работник кухня                                                                                          Даниела Тонева - работник кухня Весела Тодорова - рехабилитатор                                                                                                          Весела Тодорова - рехабилитатор Митко Петров - IT специалист                           Митко Петров - IT специалист Нина Петрова - главен готвач                                                                                                             Нина Петрова - главен готвач Лиляна Найденова - работник кухня                                                                                        Лиляна Найденова - работник кухня Евгения Младенова - санитар                                                              Евгения Младенова - санитар Таня Томова - санитар                                                                                     Таня Томова - санитар Красимир Демерджиев - техническа поддръжка                                                                                            Красимир Демерджиев - техническа поддръжка Марийка Досева - санитар               Марийка Досева - санитар Вася Василева - санитар    Вася Василева - санитар Албена Герова - Санитар     Албена Герова - Санитар Силвана Стефанова - санитар    Силвана Стефанова - санитар Мариана Трайчева - Санитар     Мариана Трайчева - Санитар Лидия Зайкова - санитар                                                                                            Лидия Зайкова - санитар Светослава Иванова - Санитар     Светослава Иванова - Санитар Атанаска Георгиева - Санитар      Атанаска Георгиева - Санитар Соня Занева - санитар                                                                Соня Занева - санитар Фани Асенова - Хигиенист     Фани Асенова - Хигиенист Румяна Илиева - санитар                                                               Румяна Илиева - санитар

ЕКИП