ЕКИП

Емил Янков - управител Емил Янков - управител доц. д-р Жени Стайкова - зам. управител доц. д-р Жени Стайкова - зам. управител Кали Коен - управител Резиденция за възрастни Кали Коен - управител Резиденция за възрастни Д-р Йоанис Рениерис - Главен лекар Д-р Йоанис Рениерис - Главен лекар Д-р Елена Царичкова - акушер-гинеколог Д-р Елена Царичкова - акушер-гинеколог Д-р Румяна Праматарова - невролог Д-р Румяна Праматарова - невролог Д-р Зария Пенкова - хирург Д-р Зария Пенкова - хирург Д-р Вера Михайлова - физ. медицина и рехабилитация Д-р Вера Михайлова - физ. медицина и рехабилитация Димитър Петров - рехабилитатор Димитър Петров - рехабилитатор Мартин Михайлов - рехабилитатор Мартин Михайлов - рехабилитатор Момчил Димитров - рехабилитатор Момчил Димитров - рехабилитатор Божидар Петков - кинезитерапевт Божидар Петков - кинезитерапевт Димитър Цветков - рехабилитатор Димитър Цветков - рехабилитатор Иван Младенов - рехабилитатор Иван Младенов - рехабилитатор Ирена Мирчева - мениджър Ирена Мирчева - мениджър Стойка Цветанова - старша сестра Стойка Цветанова - старша сестра Георги Фършогов - медицинска сестра Георги Фършогов - медицинска сестра Флорикуца Нацева - медицинска сестра Флорикуца Нацева - медицинска сестра Иван Любенов - рехабилитатор Иван Любенов - рехабилитатор Румяна Козичева - медицинска сестра Румяна Козичева - медицинска сестра Валентина Джиджева - медицинска сестра Валентина Джиджева - медицинска сестра Райничка Цветкова - медицинска сестра  Райничка Цветкова - медицинска сестра Добринка Вачева - медицинска сестра Добринка Вачева - медицинска сестра Антоанета Тодорова - медицинска сестра Антоанета Тодорова - медицинска сестра Ирина Методиева - медицинска сестра  Ирина Методиева - медицинска сестра Биляна Tрунтич - медицинска сестра Биляна Tрунтич - медицинска сестра Таня Кременлиева - медицинска сестра  Таня Кременлиева - медицинска сестра Марийка Досева - санитар   Марийка Досева - санитар Атанаска Георгиева - Санитар   Атанаска Георгиева - Санитар Албена Герова - Санитар  Албена Герова - Санитар Мариана Трайчева - Санитар   Мариана Трайчева - Санитар Светослава Иванова - Санитар   Светослава Иванова - Санитар Вася Василева - санитар Вася Василева - санитар Силвана Стефанова - санитар   Силвана Стефанова - санитар Фани Асенова - Хигиенист Фани Асенова - Хигиенист Галя Костова - счетоводител Галя Костова - счетоводител Нина Петрова - главен готвач       Нина Петрова - главен готвач Елисавета Григорова - работник кухня Елисавета Григорова - работник кухня Симона Владимирова - медицинска регистратура                     Симона Владимирова - медицинска регистратура Николина Демерджиева - отговорник кафе Николина Демерджиева - отговорник кафе Красимир Демерджиев - техническа поддръжка                                                                                            Красимир Демерджиев - техническа поддръжка Лидия Савова - счетоводител  Лидия Савова - счетоводител Евгения Младенова - санитар Евгения Младенова - санитар Тонка Григорова - рехабилитатор Тонка Григорова - рехабилитатор Албена Иванова - медицинска сестра  Албена Иванова - медицинска сестра Лидия Зайкова - санитар Лидия Зайкова - санитар Румяна Илиева - санитар Румяна Илиева - санитар Соня Занева - санитар Соня Занева - санитар Даниела Тонева - работник кухня Даниела Тонева - работник кухня Снежана Иванова - помощник готвач Снежана Иванова - помощник готвач Лиляна Найденова - работник кухня Лиляна Найденова - работник кухня Таня Томова - санитар Таня Томова - санитар Ани Михайлова - психолог    Ани Михайлова - психолог Митко Петров - IT специалист Митко Петров - IT специалист

ЕКИП