Телефони

Телефони за връзка

Настаняване и цени – +359 884 500 675 – Ирена Мирчева /Директор обслужване на клиенти/

Здравни услуги и хигиенни изисквания – +359 888 111 898 – Йорданка Колева /Директор здравни грижи/

Рехабилитационния план на възстановяване и процедури- +359 884 500 688 – Димитър Петров /Директор физикална терапия и рехабилитация/

За ангажиране на линейка и прием – +359 884 500 686 – Добринка Вачева /старша сестра/

Документация, договори и направления – +359 884 500 687 – Регистратура

Дежурен лекар – кабинет №114 – партерен етаж или телефон +359 884 500 676

Дежурни медицински сестри

– Етаж 1: +359 884 500 677

– Етаж 2: +359 884 500 678

– Етаж 3: +359 884 500 689

– Етаж 4: +359 884 500 665

Счетоводство – +359 884 500 660

Изпълнителния директор – Емил Янков