БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Сердика - Телефони
"Свиждания в болницата се провеждат от 16:00 до 18:00 часа всеки ден"

Телефони

Телефони за връзка

Настаняване и цени - +359 884 500 675

Здравни услуги и хигиенни изисквания - +359 884 500 681 - Стойка Цветанова /Главна сестра/

Рехабилитационния план на възстановяване и процедури- +359 884 500 670 - Огнян Дуков /Главен Рехабилитатор/

За ангажиране на линейка и прием - +359 884 500 686 -

Документация, договори и направления - +359 884 500 687 - Регистратура

Дежурен лекар - кабинет №114 - партерен етаж или телефон +359 884 500 676

Дежурни медицински сестри

- Етаж 1: +359 884 500 677

- Етаж 2: +359 884 500 678

- Етаж 3: +359 884 500 689

- Етаж 4: +359 884 500 665

Счетоводство - +359 884 500 660

Изпълнителния директор - Емил Янков