БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Сердика - Необходими документи
"Свиждания в болницата се провеждат от 16:00 до 18:00 часа всеки ден"

Необходими документи

Документи
Лична карта
Направление №7 за хоспитализация - издава се от личен лекар или лекар - специалист. Важно е да се обърне внимание дали вярно са попълнени личните данни (три имена, ЕГН, адрес), както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.
Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист
Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика и други
Рецептурна книжка, ако разполагате с такава
Предписани медикаменти, които се приемат до момента на постъпване
Лични вещи: Тоалетни принадлежности (тоалетен сапун, паста и четка за зъби, прибори за бръснене, гребен, хавлиена кърпа), пижама, чехли