За Нас


Болницата

МБПЛР „Сердика” отворихме врати през 2014 година и се ползваме с голямо доверие от пациентите, тъй като сме част от веригата
болници и медицински центрове „Сердика”, стартирали дейността си преди повече от 20 години.
В болница „Сердика” имаме за цел възстановяване на функциите и подобряване на движенията,
необходими за ежедневния живот на пациентите. Дейността ни е концентрирана към възстановителна фаза за
индивидуална рехабилитационна програма за всеки пациент с цел превенция от залежаване и завръщане в обществото и дома
в отлично здраве.

1