📌💬Тема на седмицата: Методът на Войта

Когато един човек стане родител наблюдава своето дете, чете книги за да е максимално полезен и информиран за предстоящото. Правилно ли се развива физически моето дете? Нормално ли е на тази възраст да извършва точно това движение? Защо детето на приятелката ми е с по-прецизни движения на пръстите на ръката, а моето едва се справя? Отговор на тези въпроси могат да бъдат открити чрез метода Войта.

👉🏼Какво е Войта?

Методът на Войта е ценен способ за оценка на двигателното развитие на детето от неговото раждане. Прилага се от първия ден на раждането, като профилактика или като лечение.
✅Терапията допринася за:
• Модифицирането рефлексите на детето и ориентирането на нервно-моторното развитие в правилна посока
• Модифицирането на спиналния автоматизъм при лезии на гръбначен мозък
• Контрол на дишането, за да се подобри виталността
• Контрол за хармонично развитие на двигателната система
• Предотвратява ортопедичната деградация
✅Ранната диагностика и Войта терапията са решаващи стъпки в лечението на децата рискови за церебрална парализа.

✅Откриването на принципа на Войта

Проф. Вацлав Войта разработва основите на своята диагностика и терапия, известни като Принципа Войта, между 1950 и 1970 г. Принципът Войта изхожда от това, което е известно като рефлекторно движение. Докато търси лечение за деца с церебрална парализа, проф. Войта отбеляза, че тези деца реагират на определени стимули в определени позиции на тялото с повтарящи се двигателни реакции. Ефектите от това активиране са удивителни: В последствие децата с церебрална парализа могат да говорят по-ясно и след кратко време те могат да се изправят и да ходят по-уверено.

👉🏼Използването на принципа на Войта в терапията

Моделите на движение, които биха могли да се активират при деца със спастична церебрална парализа, не присъстват в спонтанната им двигателна активност. Сега могат да се активират непълно, и все по-всеобхватно с многократна стимулация. Проф. Войта стига до извода, че развитието на движението в инфантилния спастик може да бъде обект на функционални блокади.
Въз основа на това, професорът разработва цялостно лечение на тези видове прояви при новородени бебета, деца и възрастни, което нарича „Терапия Войта“.

👉🏼Ранна диагностика при новородени бебета

Наблюденията и оценките на проф. Войта върху моделите на движение при спонтанно движение, както и при постурални реакции при новородени бебета и оценката му за динамиката на развитието на първичен рефлекс са уникална форма за ранна диагностика на нарушения на стойката и движение в ранна детска възраст.

👉🏼Защо е предпочитан метод в днешно време?

Ранната диагноза на Войта се използва в днешно време, за да разпознае ранните двигателни малформации и да може да осигури на детето подходяща терапия възможно най-рано (в рамките на първите 6 месеца от живота), тъй като навременното лечение противодейства на появата на „неправилни последователности на движение“ и предлага най-добри шансове за възстановяване.

👉🏼Какви са целите на Войта терапия?

Чрез използването на рефлекторния двигател, елементарните компоненти на изправянето и движението на човека трябва да станат достъпни и използваеми още веднъж:
1. Равновесие на тялото при движение („постурална регулация“),
2. Изправяне на тялото срещу гравитацията,
3. Целеви насочени хващащи и стъпкови движения на крайниците („фазова подвижност“).

👉🏼Кой може да прилага терапия Войта?

Само сертифицирани специалисти могат да прилагат Войта терапия, като сертифицирането става главно на два модула: за прилагане на Войта терапия при възрастни и за прилагане на Войта терапия при деца.
⚠️В заключение може да се каже, че Войта терапията може да бъде използвана, като база за други терапии и да помогне на едно дете да се справи със задачите поставени му от психолог, специалист в ранното обучение, логопед, терапевт, учител и т.н.
👉🏼За да бъде успешна войтатерапията трябва да се провежда по няколко пъти на ден. Процедурата продължава между 5 и 20 минути. Тъй като родителите провеждат терапията всеки ден, те играят важна роля в изпълнението ѝ.
🔆През цялата продължителност на терапията, която може да продължи седмици, месеци или години, Войта терапевтът обучава родителите как да изпълняват терапията и ги подкрепя. Терапевтичната програма, количеството, паузите от терапията са регулярно преглеждани във връзка с развитието и прогреса на пациента.
​Специалистите на „Сердика“ са сертифицирани и опитни в прилагането на Войта терапия при всяка възраст на пациента, включително за новородени бебета.
———
☎️070070112

📸Photo:

GMHC