Рехабилитацията при пациенти с множествена склероза има много предимства.

Възстановяването на ежедневните дейности, изискват активност от страна на пациента за справяне дори и с елементарни потребности – тоалет, готвене, обличане и други.

Прогресията на множествената склероза не може да бъде спряна с рехабилитация, но възстановяването и правилната рехабилитация могат значително да подобрят начина на живот.

Рехабилитацията има за цел да помогне за следните дейности:

 • Поддържане на общо здраве
 • Подобряване на силата, гъвкавостта и баланса
 • Подобряване на ходене и слизане по стълби
 • Подобряване на обща визия и самочувствие

Ефектите от множествената склероза са разчлични и зоните, върху които трябва да се работи могат да варират спрямо всеки пациент поотделно. Желателно за всеки един пациент да се изработи индивидуален план и възстановителна програма.

Клинични проучвания доказват, че е колко по-рано се започне с рехабилитацията, толкова шансът за възстановяване на функции се увеличава.

Възстановителната рехабилитацията включва:

 • Физиотерапия
 • Трудова терапия
 • Реч / езикова патология
 • Когнитивна терапия
 • Групова терапия и психолог

 

Физиотерапия

Множествена склероза може да придизвика скованост, изтръпване и умора. Това от своя страна затруднява ходенето, което допълнително може да влоши общото състояние. Физикалната рехабилитация може да доведе до големи подобрения. Тя подобрява баланса, издръжливостта като може да се прилага дори и в инвалидна количка. Оценката за степента на рехабилитация трябва да се прави както при отпочинало тяло, така и след интензивна тренировка. Охлаждането на тялото е от изключително значение, тъй като при по-продължително ходене се препоръчва и още по-продължителна почивка за неактивиране на симпптоматиката.

Трудова терапия

Трудовата терапия има за цел да помогне за справяне с дейностите от ежедневието. В някой центрове за рехабилитация има пригодени специални стаи, в които се прилага възстановяване и помагане при справяне с различни дейности като:

 • Готвене
 • Чистене
 • Обличане
 • Къпане

Тези дейности могат значително да подобрят общото състояние и мотивация. Други предимства са:

 • Подобряване на горната част на тялото и координацията
 • Помощ при адаптация при помощни средства – ходене с канадка, използване на специален тоалетен стол и други.
 • Реорганизация на домашното пространство с цел по-лесен достъп до важни предмети и пространства.

Заедно със специалист по физикална рехабилитация и медицина може де се изготви план в зависимост от периодите от деня, в който пациентът има най-много фокус и сила, за да може най-активните дейности да бъдат планувани именно в този времеви прозорец.

Когнитивна терапия

Тук силите са носочени към повишаване вниманието, фокуса, паметта и способността за решаване на проблеми, които са доста често срещани проблеми при пациенти нуждаещи се от възстановяване при множествена склероза. Около половината пациенти с множествена склероза имат някои от тези проблеми.  За да подобрите паметта можете да използвате различни предмети, които да ви помогнат да запомните къде поставяте нещата или да ви предпазва от забравяне на нещата в списъка си със задачи. В последните няколко години производителите на рехабилитационна апаратура обърнаха сериозно внимание, като разработиха различни софтуери и машини за роботизирана рехабилитация, които да помогнат при възстановяването. При тях може да се фокусира върху различни проблемни зони, пациентът и терапевтът получават обратна връзка за прогреса. Изледвания сочат че работейки с такива уреди, значително се подобрява краткосрочната памет, скоростта на обработка на информация и фокуса, както и моторните функции на тялото.

Речева терапия

Логопед  може да помогне, ако имате проблеми с говоренето или преглъщането. По-слабото овладяване на мускулите в устните, езика, мекото небце, гласните струни и диафрагмата може да причини проблеми с говоренето и преглъщането. Около 40% от хората с МС имат проблеми с говора. Логопед може да помогне при научаването на упражнения за отпускане и подобряване на дишането. Също така може да има нужда от устройство за увеличаване на вашия глас

Групови терапии и психолог

Това е един от ключовите моменти при спрявнето с последствията от множествена склероза. Често работата с психолог може да помогне за преодоляване на първоначалния стрес, приемане на новата реалност и подобряване на мотивацията за справяне с ежедневните дейносит. Също така често близките на пациенти с множествена склероза също имат нужда от емоционално подмомагане, за да може да бъдат ефективни и да се справят с новата ситуация.

Научете повече за възстановяване и рехабилитация при заболявания на централна и периферна нервна система. 

 

🌐www.serdika.com/
☎️070070112