Тема на седмицата: БОБАТ ТЕРАПИЯ

Когато родител на дете с церебрална парализа разбере за състоянието на детето си
започва да търси най-добрите начини за облекчаване на състоянието и подобряване на
двигателните функции. Неминуемо попада на информацията за Бобат подхода и
натурално идват въпросите как работи, какво го прави толкова ефективен, какви са
основните му предимства пред познатите техники. В тази статия ви представяме
наготово отговорите на тези и други въпроси свързани с Бобат терапията.

Какво представлява Бобат терапията?

Концепцията Бобат, разработена като подход за решаване на проблеми, използван при
оценката и лечението на лица с нарушения в движението и постуралния контрол,
дължащи се на поражение на централната нервна система. Този подход се прилага
предимно по време на рехабилитационния процес при деца с церебрална парализа и е
създаден от д-р Карел и г-жа Берта Бобат. Възникнал през 1940 година подходът вече е
добре познат и приет в много страни като един от водещите подходи в
неврорехабилитацията, като много често се прилага при случаи на спина бифида и/или
хидроцефалия.
Бобат терапията е много повече от терапевтичен метод. Това е един цялостен подход
към проблемите на деца и възрастни с неврологични несъвършенства, на които се гледа
като едно цяло със средата, в която живеят. Използването на терапевтични техники за
улесняване на движенията са просто един от аспектите, тъй като Бобат подходът
обхваща цялото ежедневие на детето.

Как работи?

Терапевтът изготвя предварителен анализ, който трябва да определи какви са
възможностите на детето, какви действия и как е способно да извършва, какви са
основните му ограничения. Тук се има предвид не просто действия като обръщане,
пълзене, изправяне, а и възможностите за общуване, хранене, себереализация. Въз
основа на анализа, използвайки потенциала на детето, терапевтът му помага да
постигне и заучи най-добрия модел на движение или извършване на конкретна дейност,
който в последтсвие детето да може да приложи в ежедневната си среда.

Защо е толкова ефективна?

Бобат терапевтите насърчават човек да се движи по най-нормалния и енергийно
ефективен за него начин и да предотвратява необичайни модели на движение.
Потребностите на всеки човек с увреждане, било то дете или възрастен, са
индивидуални, тъй като те произлизат от нивото на увреждане, а то е различно при
всеки. Бобат терапията се прилага спрямо индивидуалните нужди и спрямо
индивидуалното развитие. Ето защо се постигат ефективни резултати.
По какво се различава от други терапии?
Чрез терапията всяко дете е стимулирано да бъде напълно активен участник в живота.
Децата се насърчават да мислят за себе си, да правят избор и да вземат  решения, да
имат собствено мнение, а не да са пасивни реципиенти на физиотерапия. Работи се в
посока да умеят да  решават проблеми, както и да разбират нуждите и желанията на
хората около тях. Бобат терапията стимулира развитието на независимостта и
насърчава общуването.

За кого е подходяща Бобат терапията?

Подходящ е за пациенти с множествена склероза, Паркинсон, слединсултни състояния,
както и при детска церебрална парализа (ДЦП), независимо от възрастта.

Кой може да прилага Бобат терапия?

Само сертифицирани специалисти могат да прилагат този подход за лечение, а
сертификат се издава след проведен и завършен курс на специално обучение от
Международната Бобат асоциация, която е създадена през 1983 г. от група опитни
инструктори на Бобат, за да улесни развитието на концепцията на този подход. От 1996
г. е известна като Международна асоциация за обучение на инструктори по Бобат
(IBITA).
Специалистите на Болница за рехабилитация „Сердика“ са сертифицирани и опитни в
прилагането на тази терапия.

Най-важното, което трябва да запомним за Бобат терапията е, че това е
ефективен, цялостен подход за рехабилитация на пациенти с увреда на централна
нервна система. Бобат терапиятя цели да промени патологичния тонус, да активира “спящите”
мускулни групи и рефлекси, да укрепи слабите мускули на тялото, да подобри качеството на движенията и позите, да увеличи активността и независимостта на пациентите. Може да се прилага само от сертифицирани и опитни професионалисти.

Специалистите на „Сердика“ прилагат този и други методи за да намерят най-оптималното
решение за двигателното раздвижване на всеки пациент, а целта винаги е една и съща –
двигателна независимост.

Научете повече за възможностите за рехабилитация на деца.

www.serdika.com
070070112