Обучение в ходене 

 

Хемиплегия е едно от най-честите увреждания след инсулт, последици от детска церебрална парализа (ДЦП),  множествена склероза, черъпно-мозъчни травми и други увреждания, която допринася значително за намаляване на ефективността на походката. Много от пациентите не достигат ниво на ходене, което им позволява да изпълняват всички свои ежедневни дейности. Възстановяването на походката е основна цел в рехабилитационната програма. Възстановяването на функциите на походката е сложен процес, включващ  успешна оперативна дейност и още по-успешна и ефективна рехабилитация, включваща разнообразие от техники, професионален опит и не на последно място роботизирани устройства. 

Няколко общи принципа са в основата на процеса на рехабилитация при увредена походка:

 • Добрият резултат от рехабилитацията е силно свързан с високата степен на мотивация и ангажираност на пациента и неговото семейство
 • Поставянето на цели според конкретните особености на пациента може значително  да подобри резултатите
 • Когнитивната функция изключително важна за успешната рехабилитация. Способността за задържане на вниманиетото е ключов фактор за рехабилитация при увреждания на централна нервна система, тъй като нарушеното възприятие и интерпретация са свързани с негативно влияние на върху дейностите от ежедневието.

 

 

  Какво предизвиква нарушение на похоката

Дисфункцията при ходене възниква при много от пациентите, преживели инсулт, детска церебрална парализа, черъпно-мозъчни травми и други. Човешкото ходене е явление, което често се приема за даденост, но е постигнато от сложни нервни контролни механизми. Автоматичният процес включва еферентната и аферентна част от рефлексната дейност на мозъка и интраспиналната мрежа. Увреждания на централна нервна система водят до увреждане на моторната кора и нейните низходящи кортико-спинални пътища и последваща мускулна слабост. От друга страна, еферентните пътища на мозъчния ствол и интраспиналната двигателна мрежа стават хипервъзбудими. Широкият обхват и йерархията на уврежданията на походката след инсулт e отражение на механичните последици от мускулната слабост, спастичността, анормалното синергично активиране и техните взаимодействия.

                  Способността да се ходи самостоятелно е предпоставка за повечето дейности от ежедневието. Способността за ходене в ежедневието изисква способността на  претърпелият увреда да се движи със скорост, която позволява пресичането на улица за определено време, стъпване и слизане от ескалатор, преминаване през автоматични врати, обикаляне мебели, преодоляване на бордюри и редица други дейности. Скоростта на ходене от 1,1-1,5 метра в секунда се счита за достатъчно бърза, за да може спокойно да се движи човек на обществени места. Съобщава се, че само 7% от пациентите след подобни увреждания могат да се справят с ходене на обществени места, което включва способността да вървят 500 метра непрекъснато с постоянна скороост за достигане на желана цел.

Основните изисквания за успешно ходене са:

 • Обезпечаване на тежестта на тялото от долните крайници
 • Придвижване в определена желана посока
 • Поддържане на базов локомоторен ритъм
 • Динамичен контрол на баланса 
 • Гъвкавост, т.е. способността да се адаптира движението към променящите условия на заобикалящата ги среда

 

Нарушена походка

 

Хемиплегичната походка след инсулт, детска церебрална парализа, множествена склероза и други е смесица от отклонения и компенсиращи движение, които са продиктувани от остатъчните функции. В следствие на увреждането и неспособността на мозъка правилно да компенсира отклонения на движението се получава проблем в походката, който може да е строго индивидуален за всеки един пациент. Затова е необходимо преди стартиране на рехабилитация да се определи модела на ходене на всеки един пациент и съответно проблемните зони, за да се фокусира рехабилитация именно в възстановяване на нормалния модел на походка. Мускулната слабост и парализа, нарушеният двигателен контрол и контрактурите на меките тъкани са от основните причинители на дисфункционална походка при неврологични увреждания.

В случай, че не се започне навременна рехабилитация мозъка започва да създава грешни модели на походка, което може да доведе до необратими процеси като:

 • Намалена скорост на ходене
 • Къси и/или неравномерни разстояния между крачките и стъпките
 • Увеличена ширина на крачка
 • Увеличена фаза на двойна опора
 • Зависимост от поддържане чрез ръцете.

 

 

Обучение в ходене

Рехабилитацията има за цел да оптимизира ходенето чрез:

 • Предотвратяване на адаптивните негативни промени в меките тъкани на долните крайници
 • Волево активиране на ключови мускулни групи на долните крайници
 • Увеличаване на мускулната сила и координация
 • Увеличаване на скоростта и издръжливостта при ходене
 • Максимизиране на уменията за придвижване
 • Увеличаване на кардиоваскуларните възможности.

Основният акцент в обучението в ходене е върху:

 • Поддържане изправено тялото посредством и правилното прехвърляне на тежестта върху долните крайници. Често не е възможно пациентите да седят изправени продължително време, за да извършат необходимите рехабилитационни упражнения. 
 • Активирането на задвижването в желаната посока. В определени случаи е необходимо изключително усилие от страна на пациента да придвижи крайниците си в определена посока. 
 • Баланс по време ходене, чрез правилно и последователно разпределяне на натоварването между двата долни крайника
 • Контрол на коляното и  ходилото за свободното и правилно поставяне върху повърхността
 • Оптимизиране на ритъма на ходене и координацията за продължително време

 

Конвенционално обучение за правилна походка

Конвенционалното обучение за походка се фокусира върху отделните компоненти от походката при подготовка за ходене. Включва:

 • Симетрична тренировка с тежести
 • Преместване на опората
 • Стъпково обучение 
 • Контакт на петата с повърхността
 • Стоеж на един крак
 • Повдигане на пръсти и пети

Обратна връзка 

Формите на биологична обратна връзка се използват във физикалната терапия повече от 50 години, където това е от полза при управлението на нервно-мускулните разстройства. Техниките за обратна връзка са показали полза, когато се използват като част от програма за физическа терапия, за хора с двигателна слабост или дисфункция след инсулт и други заболявания. Тези методи се усъвършенстват при обучение в сложни дейности, ориентирани към задачи като ходене и хващане на обекти.

 

Роботизирано обучение с помощта на Локомат

 Локомат е най-високотехнологичният медицински уред, който осигурява специализирана рехабилитация на пациенти със силно увредена походка. При него има комбинацията от регулируеми ортези за долен крайник, патентована окачваща система за поддържане на тялото и сензо-моторна стимулация за обратна връзка. Терапиите се извършват върху бягаща пътека. Система за директна обратна връзка за протичане на терапията осигурява повдигане на нивото на мотивация от страна на пациента и само активирането и стимулирането на остатъчните функции на крайника. Локомат следи във всяка една секунда резлични показатели като - ротация в стави, сила на натиск от страна на пациента като компенсира неспособността на тялото в определени функции, като по този начин преобучава мозъка в правилния модел на ходене. При интензивни и продължителни тренировки, които се осигуряват от поддържащата система, мозъка започва самостоятелно да компенсира тези функции и съответно да възстанови походката. Специалистите могат да адаптират  тренировъчната програма спрямо етапа на възстановяване и състояние на пациента за постигане на максимално ефективна рехабилитация. Софутуер помога за  воденето на обективна история за прогреса на пациента.

Предимства:

 • прецизно контролиране на помощта или съпротивлението по време на движенията
 • Осигурява повтаряемост, без да претоварва пациента
 • Обективни количествени и качествени измерители за ефекта от терапията
 • Повишава мотивация за обучение чрез използване на интерактивна (био) обратна връзка.

В допълнение, този подход намалява размера на физическата помощ, необходима за ходене, намалявайки разходите за здравни грижи и предоставя кинематични и кинетични данни, чрез него се контролира продължителността и интензивността на тренировката, измерват се промените и се оценяват двигателните увреждания с по-добра точност и надеждност спрямо стандартните клинични методи. 

Научете повече за Локомат.

🌐www.serdika.com/
☎️070070112