Документи

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:
1. Лична карта
2. Направление за хоспитализация (талон №7)
3. Рецептурна книжка
4. Епикриза от лечебно заведение

ИНДИВИДУАЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 253
1. Протокол от Онкокомитет

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СВОБОДЕН ПРИЕМ:
1. Лична карта
3. Рецептурна книжка (ако е налична)
4. Епикриза/и от лечебно заведение (ако са налични)

Документи