КОНТАКТИ

Адрес на резиденцията:

София, бул.Монтевидео 21А

Телефон за връзка с резиденцията: 0888 111 898;

Телефон за връзка с хосписа: 0890 111 112;

Регистратура: 0884 500 675;

Дежурен лекар (денонощно): 0884 500 676;

Дежурни телефони (денонощно): 0884 500 677, 0884 500 678;

Главен лекар: Д-р Йоанис Рениерис: 0884500688;

Имейл: info@serdika.com , rehabilitation@serdika.com

КОНТАКТИ