КОНТАКТИ

Адрес на резиденцията:

София, бул.Монтевидео 21А

Информация за прием и настаняване: 0890 111 112 и 0884 500 675;

Регистратура: 0884 500 687;

Дежурен лекар (денонощно): 0884 500 676;

Дежурни сестри (денонощно):

Етаж 1: 0884 500 677;

Етаж 2: 0884 500 678;

Етаж 3: 0884 500 689;

Етаж 4: 0884 500 665;

Информация относно рехабилитация: 0884500688;

Телефон за връзка с резиденцията: 0888 111 898;

Имейл: info@serdika.com , rehabilitation@serdika.com

КОНТАКТИ