ЦЕНИ

Цените на престоя в резиденция за възрастни “Сердика” в зависимост на типа настаняване и необходимостта от извънредни грижи. Минималният престой е един месец, като при приемането на всеки резидент се подписва договор за предоставяне на услуга и се заплаща депозит в размер на една месечна такса.

В резиденцията се настаняват само хора, които се обслужват самостоятелно.

Повече информация за това какво е включено в стандартния пакет можете да откриете ТУК.

Резиденцията има възможност да предостави богата гама допълнителни услуги, които са предмет на индивидуално договаряне.

При временно влошаване на здравословното състояние на клиент е възможно да бъде преместен в хосписа или болницата за долекуване до стабилизирането му.

РЕЗИДЕНЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ЦЕНИ