Услуги

 

В МБПЛР „Сердика“ се рехабилитират  широк спектър от заболявания

–          Ставнодегенеративни заболявания

–          Следфрактурни състояния

–          Състояния след ендопротезиране на стави и гръбначна стабилизация

–          Слединсултни състояния

–          Нервнодегенеративни заболявания – ЛАС, МС, и др.

–          Заболявания на периферната нервна система –  неврити, последици от дископатии и дискови хернии,  възпалителни и травматични парези и парализи

–          Заболявания  на сърдечносъдовата система – състояния след инфаркти и клапно протезиране

Болницата разполага с висококвалифициран рехабилитационен екип, включващ двама лекари специалисти по физикална медицина и рехабилитация, а също така девет кинезитерапевти, работещи на две смени, което дава възможност за двуразово изпълнение на рехабилитационните процедури, в рамките на един ден.

Кинезитерапия с нервномускулна реедукация се прилага при слединсултни сътояния  и при нервнодегенеративни заболявания като ЛАС,  МС, синдром на Гилен Баре и периферни постравматични парези и парализи.

Специализирани рехабилитационни комплекси са разработени при  ставнодегенеративните заболявания като Болест на Бехтерев,  артрити и артрози на всички стави на опорнодвигателния апарат, както при сърдечносъдови заболявания  – следнинфарктни сътояния, както и състояния след миокардити и клапно протезиране.

Отделението по физикална медицина и рехабилитация разполага с най-съвременна апаратура за електролечение, включваща апарати за нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, даващи възможност за лечение на широк спектър от заболявания и състояния – обезболяване и тонизиране на мускулите при нервнодегенеративни заболявания и травми, и състояния на денервация (парези и парализи) от различно естетсво, следтравмени състояния – подпомагане на костното сратване, целият спектър от асептични възпалителни заболявания на опорнодвигателния апарат, лечение на спастични контрактури и парализи.

Апаратите за електрофореза и фонофореза дават възможност лекарственото вещество да бъде апликирано на мястото на увредата, като се избегне общото въздействие на препарата, при перорален прием, а също така и по-ограниченото приложение на обезболяващи средства.

Ултразвуковата терапия с подходящи медикаментозни средства подпомага минимизирането на слеоперативните цикатрикси и бързото повлияване на постоперативните контрактури.

Магнитотерапията играе важна роля във въстаноеитрлните постоперативни процеси, като също така има и обезболяващи и подобряващи трофиката на тъканите свойства.

Лазертераоията дава възможност за безболезнена за пациента  рефлексотерапия, а също така и лечение на труднозаздравяващи рани.

В сектора по термотерапия се прилагат както топли  компреси и криотерапия, с което се повлияват спатичните сътояния и постравматичните контрактури.

Кабинетът по механотерапия разполага с клетка на  Роше и артромот, които дават възможност за пълноценна ранна рехабилитация на постоперативните състояния, както и на слединсултни състояния и следтравмени парези и парализи.

Рехабилитационнният салон на втория етаж е оборудван с бягаща пътечка, степер и велергометър, както и с шведска стена и всички аксесоари необходими за пълноценно физикално лечение на целия спектър заболявания изброени по-горе.

Специалната настилка на пода позволява голям набор от упражнения, по специлаизирани методики.

–Основна задача за персонала на болницата при организиране лечението и рехабилитацията на пациентите, е безпроблемното пребиваване при висока степен на комфорт, професионализъм и създаване на максимална възможност за лечение и възстановяване. Двигателната терапия и процедурите се извършват в добре обзаведен салон за лечебна физкултура, както и в кабинети за индивидуални терапии и масажи.

Болница „СЕРДИКА” е единствената многопрофилна болница за долекуване в България и разполага с най-високото, 3-то ниво на оборудване по медицинският стандарт за физикална и рехабилитационна медицина.

Прилаганото лечение е комплексно, включва оптималните физиотерапевтични, психотерапевтични и кинезитерапевтични процедури за съответния пациент при максималното използване на възможностите на лечебно-профилактичния и рационален хранителен режим включително и медикаментозното лечение, назначено от личния лекар, друг специалист или лекуващия лекар в Болница „СЕРДИКА”.

Болница за долекуване – Услуги