Клинични пътеки и цени

Болница за продължително лечение и рехабилитация “Сердика” има договор със здравната каса за следните клинични пътеки:
ПЪТЕКА № 261 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНА МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ;
ПЪТЕКА № 262 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА;
ДИАГНОЗИ: исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза, болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък
ПЪТЕКА № 255 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЪРДЕЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ;
ПЪТЕКА № 264 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН/СТАР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ПЪТЕКА № 256 – ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ С ОСТАТЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЗДРАВЕТО
ПЪТЕКА № 263 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
ДИАГНОЗИ: диабетна полиневропатия отпада от заболаванията лекувани по КП, увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален, мононеврити на крак, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, /т.н. дископатии/ и при спондилоза /т.н. шипове/.
ПЪТЕКА № 265 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
ДИАГНОЗИ: – ревматоиден артрит – всички форми – задължително епикриза с давност до 6 месеца; ревматоиден бурсит, коксартроза, гонартроза, анкилозиращ спондилит, увреждане на междупрешленните дискове с радикулопатия.
При фрактури на гръбначен стълб, горен крайник, долен крайник, изкълчване и навяхване на горен и долен крайник, травма на мускул или сухожилие на ръка и крак /епикриза от болница до 1 месец след дехоспитализация, в която е описана необходимостта от ранна рехабилитация/;

Приемът и лечението в Медицински комплекс “Сердика” става на базата на предварително разработени пакети, в зависмост от диагнозата на пациента и степента на увреждане. В случай, че е невъзможно прилагането на пакет настаняването става на цена за еднодневен престой, независимо от състоянието.