Болница за долекуване – обща информация

Болница “СЕРДИКА” е съвременно лечебно-оздравително заведение, което предлага, продължително лечение и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателната система и периферната нервна система.

Болницата обслужва пациенти от цялата страна, след травми и при хронични заболявания на опорнодвигателния апарат, които са претърпели ортопедични операции или са с трайни увреждания – вродени и придобити, както и такива с усложнения, в следствие на травми и заболявания като диабет, инсулт, артрит и много други. В болницата са структурирани три отделения – отделение за физиотерапия и рехабилитация, ортопедично и неврологично.

За да гарантираме бързото възстановяване и оздравяване на нашите пациенти на тяхно разположение са разнообразна лечебно-диагностична апаратура, съоръжения за рехабилитация и механотерапия, както и отлично подготвен медицински персонал. В болницата е осигурено 24-часово дежурство на медицински екип, включващ лекар специалист, медицински сестри и санитари.

Болницата разполага с висококвалифициран рехабилитационен екип, включващ двама лекари специалисти по физикална медицина и рехабилитация, а също така осем кинезитерапевти, работещи на две смени, което дава възможност за двуразово изпълнение на рехабилитационните процедури, в рамките на един ден.

Отделението по физикална медицина и рехабилитация разполага с най-съвременна апаратура за електролечение, включваща апарати за нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, даващи възможност за лечение на широк спектър от заболявания и състояния – обезболяване и тонизиране на мускулите при нервнодегенеративни заболявания и травми, и състояния на денервация (парези и парализи) от различно естетсво, следтравмени състояния – подпомагане на костното сратване, целият спектър от асептични възпалителни заболявания на опорнодвигателния апарат, лечение на спастични контрактури и парализи.

Апаратите за електрофореза и фонофореза дават възможност лекарственото вещество да бъде апликирано на мястото на увредата, като се избегне общото въздействие на препарата, при перорален прием, а също така и по-ограниченото приложение на обезболяващи средства.

Ултразвуковата терапия с подходящи медикаментозни средства подпомага минимизирането на слеоперативните цикатрикси и бързото повлияване на постоперативните контрактури.

Магнитотерапията играе важна роля във въстаноеитрлните постоперативни процеси, като също така има и обезболяващи и подобряващи трофиката на тъканите свойства.

Кабинетът по механотерапия разполага с клетка на Роше и артромот, които дават възможност за пълноценна ранна рехабилитация на постоперативните състояния, както и на слединсултни състояния и следтравмени парези и парализи.

Рехабилитационнният салон на втория етаж е оборудван с бягаща пътечка, степер и велергометър, както и с шведска стена и всички аксесоари необходими за пълноценно физикално лечение на целия спектър заболявания изброени по-горе.

Специалната настилка на пода позволява голям набор от упражнения, по специлаизирани методики.

–Основна задача за персонала на болницата при организиране лечението и рехабилитацията на пациентите, е безпроблемното пребиваване при висока степен на комфорт, професионализъм и създаване на максимална възможност за лечение и възстановяване. Двигателната терапия и процедурите се извършват в добре обзаведен салон за лечебна физкултура, както и в кабинети за индивидуални терапии и масажи.

Болница „СЕРДИКА” е единствената многопрофилна болница за долекуване в България и разполага с най-високото, 3-то ниво на оборудване по медицинският стандарт за физикална и рехабилитационна медицина.

Прилаганото лечение е комплексно, включва оптималните физиотерапевтични, психотерапевтични и кинезитерапевтични процедури за съответния пациент при максималното използване на възможностите на лечебно-профилактичния и рационален хранителен режим включително и медикаментозното лечение, назначено от личния лекар, друг специалист или лекуващия лекар в Болница „СЕРДИКА”.

Болница за долекуване – обща информация