Документи

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЕМ ПО ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:
1. Лична карта
2. Направление за хоспитализация (талон №7)
3. Амбулаторен лист за рехабилитация
4. Рецептурна книжка
5. Епикриза от лечебно заведение

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 263
1. Епикриза (или етапна епикриза от личен лекар, невролог или неврохирург)

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 262
1. Епикриза (или етапна епикриза от личен лекар или невролог)

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 265
1. Епикриза (или етапна епикриза от личен лекар или ортопед/физиотерапевт)

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СВОБОДЕН ПРИЕМ:
1. Лична карта
3. Рецептурна книжка (ако е налична)
4. Епикриза/и от лечебно заведение (ако са налични)

Болница за долекуване – Документи