Услуги

Хосписът предлага на своите пациенти пакет дейности, който включва:
• Постоянен лекарски контрол от лекари специалисти
• Денонощно медицинско наблюдение и обгрижване
• 24 часа охрана
• Квалифицирани грижи за тежко болни и болни в терминално състояние
• лекарска визитация всеки ден
• Овладяване и контрол на болката и съпътстващите симптоми
• Медицинска рехабилитация
• При необходимост консултация със специалист
• Лечебно и диетично хранене
• Обучение на болните и техните близки за постигане на максимална степен на автономност
• социални и духовни грижи
• пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи

Допълнителни дейности
За подвижни и здрави пациенти, по желание предлагаме посещения на театрални постановки, изложби, кино, екскурзии до Витоша, посещение на фризьор.

Какви са нашите пациенти:
• Болни след изписване от болница или при отказ за приемане в такава, които са:
• с тежки хронични заболявания
• инсултно болни
• онкологично болни
• следтравматични състояния (пациенти с фрактури и други травми, нуждаещи се от рехабилитация и грижи)
• болни със сърдечно-съдови заболявания
• с бъбречни и чернодробни заболявания
• с диабет
• Болни в тежко състояние (включително и терминално болни)
• Тежко болни в напреднала възраст или напреднал стадий на болестта
• Възрастни хора, нуждаещи се от грижа и внимание.
• Инвалиди и хора с инвалидизиращи заболявания
• За възстановяване след операция – хирургична, ортопедична и др.
• Временно или постоянно нуждаещи се от грижи за хранене, лична хигиена, медицинско наблюдение

Не приемаме пациенти с инфекциозни и заразни кожни заболявания!
Прием
Приемът се извършва след оформяне на необходимата документация по здравословното състояние на пациента. До 24 часа след приема се обсъжда и подготвя индивидуален план за грижи, лечение и рехабилитация.
Екип
В Хоспис Сердика работи екип от специалисти – лекари, медицински сестри, психолози, социален асистент и социални работници, трудотерапевти, болногледачи, помощен персонал, външни консултанти, които имат опит в диагностиката, терапията и грижите за възрастни хора.
– Опит в неврологични отделения и отделения за интензивни грижи
– Умения за работа с възрастни пациенти и такива в тежко състояние.

ХОСПИС – Услуги