Движение , гимнастика и йога

Гимнастика

IMG_9844

Гимнастиката има многостранен оздравителен ефект и профилактично IMG_9845въздействие. Поддържа стареещия организъм на високо функционално ниво. Предлагаме групова форма на занимания, като се дават необходимите указания за самоконтрол и правилно изпълнение на физическите упражнения.


IMG_9843Предлагат се и индивидуални занимания след    оценка на здравния статус и личните възможности и предпочитания на  всеки един клиент. В гимнастиката за възрастни хора се използват упражнения за  различните мускулни групи с уреди или без. Включват се упражнения за  равновесие и координация. Основните принципи, които спазваме са индивидуален подход,  постепенност и общо въздействие,  като се взимат под внимание  влошените с възрастта адаптационни и възстановителни възможности.


Разходка

Кратката всекидневна разходка помага на възрастните хора да подържат форма и да се радват на добро качество на живот. Физическата активност помага за подържане на функционална активност Движението подобрява общото физическо състояние, функцията на всички органи и системи, мозъчната дейност и позитивно поведение. Разходката може да бъде групова или индивидуална, и е съобразена с възможностите и състоянието на всеки клиент.

Движение , гимнастика и йога