Терапия чрез изкуство

Изкуството оказва неизчерпаемо въздействие върху емоционалното състояние на човека. Арт терапията се основава на мобилизиране на целияжизнен потенциал и трансформирането му в творчески импулс. Смята се че всеки творчески процес е лечебен сам по себе си.
В арт терапията не е важно до каква степен човек умее да рисува- важно е свободното изразяване на мисли и чуства.


Индивидуална арт терапия

 • Развиване на креативния потенциал, посредством творчески занимания
 • Насърчаване към активност
 • Откриване на алтернативни пътища за преодоляване на различни личностни проблеми
 •  Изследване на чуства, емоции ,идеи.

 

Групова арт терапия

 • Работим за среда , в която членовете на групата да намират общи интереси, теми за разговор, неща които харесват.
 • Разговаряме, творим,разглеждаме различни призведения на изкуството и обсъждаме въздействието му
 • Четем поезия
 •  Слушаме музика

 

Цели на арт терапевтичните сесии

 • удовлетворение от творческия акт
 • Физически комфорт по време на работа
 • повишаване на самооценката
 • поддържане и развиване на умението да се концентрира вниманието в конкретна тема и дискусия
 • събуждане на позитивни емоции
 • свободно изразяване на мисли и чуства
 • създаване на принадлежност към група за занимания

 


Музикотерапия

Музикалното изкуство е образна музикална реч по своята същност.То ни осигурява една от най-древните форми на общуване, онази която е освододена от вербалното комуникиране и която използва друг език – на нашите емоции, проявени чрез звук.


Музикотерапия

Музикотерапевтът съзнателно провокира процеса на самопознание у нас, засилва вътрешния ни порив да живеем, да се развиваме, да се радваме.
Изразни средства като говор, движение, ритъм, съчетани с употребата на акустични музикални инструменти провокират всички сетива и стимулират емоционалната ни сфера.
Клиентът сам подбира инструмента, с който илюстрира своето състояние.
С помощта на музикалната импровизация, отключването на емоционалните блокади, подтискани до този момент вътре в нас ни дават възможност да изследваме чувствата си, да си задаваме въпроси, както и видим силата на усещанията си.
Готовият запис насочва емоциите на клиента и му позволява да преживее ситуацията изникнала от неговата вътрешна необходимост. Музикалните произведения биват подбирани така, че да резонират с моментните желания на клиента. Използват се творби от почти всички познати жанрове.
Някои от основните дейности, употребени в музикотерапевтичния процес по време на сесия са: ритмични упражнения; игри с различни ударни музикални инструменти; изпълнение на ритмичен съпровод съчетан с движение; вокални и инструментални импровизации; занимателни и опознавателни игри.


Цели на музикотерапията

 • Насърчаване търсенето и използването на силните страни у клиента- разгръщане на неговите творчески сили;
 • Утвърждаване на вяра в собствените възможности;
 • Развиване на способността за създаване на контакт и/или по-дълготрайна връзка с останалите участници(формиране на доверие към околните);
 • Обмен на досегашен житейски опит;
 • Отключване на възможността за отпускане, успокояване или активиране на физическата и умствена активност.
 • Създаване на интерес към музикалните инструменти;
 • Създаване на навик да се слуша музика;

Терапия чрез изкуство